rssheader

11/04/2021

Yên Bái công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6  

Hà An - 05/04/2021, 19:49 GMT+07 | Giáo dục
Sách giáo khoa được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt bảo đảm phù hợp nhất với học sinh. Ảnh minh họa Sách giáo khoa được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt bảo đảm phù hợp nhất với học sinh. Ảnh minh họa

Theo danh mục được công bố, sách giáo khoa được chọn lựa từ nhiều nhà xuất bản với tiêu chí đảm bảo phù hợp nhất đối với đối tượng học sinh của Yên Bái.

Bộ sách lớp 1 gồm: sách Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm của NXB Giáo dục Việt Nam; sách Toán của NXB Đại học Sư phạm và sách Tiếng Anh của NXB Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh.

Bộ sách lớp 1 lựa chọn giống với bộ sách lớp 1 hiện hành, chỉ thay đổi ở sách Toán.

Trong bộ sách lớp 2 gồm sách Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Giáo dục thể chất, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm của NXB Giáo dục Việt Nam; sách Toán của NXB Đại học Sư phạm và sách Tiếng Anh của NXB Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh.

Bộ sách lớp 6 gồm: sách Ngữ văn, Tiếng Anh i-Learn Smart World của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh; sách Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Lịch sử và Địa lý của NXB Giáo dục Việt Nam; sách Toán của NXB Đại học sư phạm.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Yên Bái, để có những lựa chọn này là dựa trên tổng hợp kết quả lựa chọn từ cơ sở, thông qua các hội thảo giới thiệu sách cùng những nghiên cứu, phân tích tại từng đơn vị trường học, từng huyện, thị, thành phố.

Từ kết quả tổng hợp báo cáo cấp cơ vở, với tiêu chí lựa chọn sách phải phù hợp với điều kiện với học sinh Yên Bái, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2021 – 2022 đã trình UBND tỉnh phê duyệt chính thức sử dụng trong năm học tới.  

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm