rssheader

22/06/2021

Vĩnh Long nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020

Hải Bình - 23/08/2019, 17:26 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, để phát huy những kết quả đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, chỉ đạo toàn ngành triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, sắp sếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD&ĐT. Củng cố công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp, chú trọng công tác kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục…

Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng thể chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới, đáp ứng chuẩn quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường; triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh. Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, công tác y tế học đường, đảm bảo các điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm trong trường học; phát động phong trào học bơi và hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho học sinh, sinh viên; triển khai tổ chức hiệu quả Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, gắn với nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục; thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; chỉ đạo thực hiện công khai hóa, đảm bảo tính minh bạch trong công tác tổ chức, tài chính, các khoản đóng góp của xã hội.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm