rssheader

30/07/2021

Vĩnh Long đẩy mạnh sáp nhập các trường tiểu học trên cùng một xã

Hải Bình - 10/09/2019, 17:50 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet. Ảnh minh họa/internet.

Theo đó, việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tính kế thừa và ổn định, thuận lợi với điều kiện học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục, tham mưu UBND các cấp quy hoạch đất dành cho giáo dục, đồng thời công khai đất quy hoạch để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường lớp mầm non, phổ thông.

Đẩy mạnh việc sáp nhập các trường tiểu học trên cùng một xã, thu gọn các điểm trường. Việc sáp nhập, dồn ghép trên nguyên tắc thuận lợi cho người học và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đảm bảo học sinh được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chuyên môn, tổ công đoàn theo hướng tinh gọn; sáp nhập hợp lý các tổ chuyên môn có quy mô nhỏ, hoạt động chưa hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của tổ trưởng, tổ phó trong việc tổ chức các hoạt động của tổ và bồi dưỡng chuyên môn cho tổ viên nhằm nâng cao chất lượng trong mọi hoạt động của từng đơn vị.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ các trường mầm non, phổ thông công lập tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030”.

Lưu ý, đảm bảo chỉ tiêu sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục theo lộ trình trên nguyên tắc “tạo thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh; phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm