rssheader

21/10/2020

UBND TP.HCM ban hành chỉ thị thực hiện nhiệm vụ GD-ĐT năm học mới

Hồng Đăng - 23/08/2019, 23:41 GMT+07 | Giáo dục
Học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) trong giờ thực hành tại phòng STEAM Học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) trong giờ thực hành tại phòng STEAM

Theo đó, năm học mới này, UBND giao nhiệm vụ cho Sở GD-ĐT TP tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ sau: 

Tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, tích cực chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng cho việc thực hiện chương trình, SGK theo lộ trình; Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD ĐH và Luật GD (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua;

Thực hiện tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư CSVC nhà trường; Chủ động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ, chính trị chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ;

Đột phá trong cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông; Nâng cao chất lượng GD theo định hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

Triển khai các giải pháp đồng bộ, đảm bảo thực hiện đầy đủ 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2029-2020.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thực chất cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; quan tâm và tham mưu các chế độ, chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo…

Tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình GD phổ thông, đặc biệt là CSVC và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. 

 Học sinh Trường THPT Phú Nhuận trong chuyên đề học tập môn Ngữ Văn vận dụng phương pháp STEM

Tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các thủ trưởng đơn vị, các cơ sở GD và đẩy mạnh XH hóa GD. Triển khai mạnh, hiệu quả các mô hình, giải pháp đổi mới của ngành: mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập, chương trình dạy “Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam”, tiếng Anh tăng cường, mô hình Trường học không dùng tiền mặt...

Tiếp tục quan tâm công tác GD chính trị tư tưởng, lý tưởng truyền thống, tình yêu nước, giáo dục đạo đức, lỗi sống, kỹ năng sống cho HS. Chú trọng xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc và ý chí khởi nghiệp trong HS,SV; nâng cao năng lực thực hành của HSSV;

Chỉ thị cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành liên quan đồng thời yêu cầu các sở, ban ngành phối hợp với Sở GD-ĐT để thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học.

UBND TP cũng yêu cầu UBND các quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bố sung quy hoạch dành quỹ đất cho GD-ĐT và chuẩn bị các dự án xây dựng trường lớp trên địa bàn trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt nhằm giải quyết đầy đủ chỗ học cho HS TP và từng bước nâng tỉ lệ HS học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số HS trên lớp. 

Chỉ đạo và tích cực phối hợp chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình GD phổ thông; đặc biệt là về CSVC, trang thiết bị dạy học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm