rssheader

27/01/2021

TP.HCM: Lưu ý thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Hải Bình - 27/08/2019, 11:32 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, với công tác tự đánh giá, Sở GD&ĐT yêu cầu hoạt động tự đánh giá phải thực hiện bảo đảm đúng quy trình để nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá, chú trọng việc cải tiến chất lượng trong và sau quá trình tự đánh giá.

Phấn đấu đến hết năm học 2019 – 2020, có ít nhất 95% cơ sở giáo dục (đủ điều kiện đánh giá ngoài) hoàn thành quy trình tự đánh giá. Khuyến khích các cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện đánh giá ngoài hoàn thành tự đánh giá trong năm học 2019-2020.

Phòng GD&ĐT quận huyện chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác tự đánh giá của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quản lý.

Các trường mầm non, tiểu học, THCS gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài về phòng GD&ĐT quận huyện để kiểm duyệt trước khi nộp về Sở GD&ĐT.

Phòng GD&ĐT, các trường THPT, các trường mầm non trực thuộc Sở GD&ĐT đăng ký về Sở GD&ĐT từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 5 hàng tháng.

Các cơ sở giáo dục có thể đăng ký đánh giá ngoài nhằm chỉ công nhận kiểm định chất lượng giáo dục hoặc chỉ công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Khuyến khích các cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài nhằm công nhận đồng thời kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia đủ 5 năm phải thực hiện đăng ký đánh giá ngoài để được công nhận lại.

Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT quận huyện chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quản lý thực hiện các nội dung nêu trên. Các trường THPT thuộc các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn hoàn thành tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu nông thôn mới của huyện.

Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi cho những đơn vị thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng giáo dục và có chế tài đủ mạnh để xử lý những cơ sở giáo dục làm không tốt.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm