rssheader

28/01/2021

TP.HCM: khuyến khích HS giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy

Lập Phương - 05/09/2018, 12:11 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Sở GD&ĐT yêu cầu lồng ghép nội dung kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy vào các hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học cho HSSV; hướng dẫn HSSV các cấp thực hiện giảm sử dụng và thải bỏ đúng túi ni-lông.

Triển khai các hoạt động truyền thông về môi trường, tổ chức tập huấn, tuyên truyền về giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền, vận động căng tin tại nhà trường giảm sử dụng túi ni-lông bằng cách sử dụng túi tự phân hủy, túi giấy tái chế, túi ni-lông thân thiện với môi trường; khuyến khích vận động căng tin có các chương trình ưu đãi cho HSSV nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi ni-lông.

Các tổ chức Đoàn, Đội triển khai các hoạt động đưa nội dung về kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni- lông khó phân hủy vào các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi, ngày hội,… tại trường học; giảm sử dụng túi ni-lông trong các hoạt động tại đơn vị.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm