rssheader

28/10/2020

TP.HCM hướng dẫn các khoản thu thỏa thuận trong nhà trường

Thảo Nguyên - 21/08/2019, 11:11 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/ Internet Ảnh minh họa/ Internet

Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thỏa thuận, thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

Ngoài ra, trong văn bản hướng dẫn thực hiện, Sở yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, thu đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu - chi từng khoản đến từng phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải cung cấp hóa đơn đầy đủ cho từng học sinh;

Đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức thu và quản lý các khoản thu thông qua "phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu" đã được tập huấn.

Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các văn bản về thu chi đầu năm, thực hiện giãn thời gian thu, không thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.
Về các khoản thu thỏa thuận, Sở quy định khung mức thu đối với các khoản thu như sau:
Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của bậc tiểu học không quá 150.000 đồng/tháng/học sinh; THCS không quá 200.000 đồng/tháng/học sinh; THPT không quá 300.000 đồng/tháng/học sinh.
Tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú, bậc mầm non không quá 400.000 đồng/tháng/học sinh; các bậc học còn lại không quá 250.000 đồng/tháng/học sinh.
Tiền vệ sinh bán trú không được quá 50.000 đồng/tháng/học sinh đối với tất cả bậc học.
Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú, bậc mầm non không thu quá 450.000 đồng/năm/học sinh; các bậc học còn lại không quá 200.000 đồng/năm/học sinh.
Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đối với bậc mầm non không quá 40.000 đồng/tháng/học sinh.
Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng, các trường thỏa thuận mức thu với phụ huynh học sinh.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm