rssheader

18/01/2021

Thanh tra, kiểm tra không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị

Công Chương - 04/12/2020, 15:44 GMT+07 | Giáo dục
Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Đức Cường trình bày tại Hội nghị. Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Đức Cường trình bày tại Hội nghị.

Liên quan đến nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra CTGDPT mới, ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra (Bộ GD&ĐT) cho rằng mục đích của hoạt động này nhằm giúp cơ quan quản lý, cơ sở GDPT trong việc thực hiện chương trình CTGDPT mới đúng lộ trình, kế hoạch và các quy định của pháp luật. Đồng thời, kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về việc thực hiện CTGDPT mới; phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có). Hay kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung, kế hoạch thực hiện CTGDPT mới và cơ chế, chính sách và các quy định liên quan.

Do đó để công tác thanh tra, kiểm tra CTGDPT mới đạt kết quả tốt thì phải (a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học có nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện CTGDPT mới (có thể tổ chức cuộc riêng hoặc lồng ghép các cuộc thanh tra kiểm tra khác); tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin phản ánh sai phạm liên quan.

Đồng thời, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng đặc biệt lưu ý, công tác thanh tra, kiểm tra CTGDPT mới phải tuân theo quy định của pháp luật, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện CTGDPT mới.

Đại diện Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh trao đổi tại Hội nghị.

Theo Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Đức Cường, nội dung thanh tra/kiểm tra, gồm những nội dung cơ bản: (1) Việc triển khai các kế hoạch của Bộ GD&ĐT để thực hiện CTGDPT mới; (2) Việc triển khai các điều kiện đảm bảo để thực hiện CTGDPT mới (Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; Chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp học, phòng chức năng; Chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp học, phòng chức năng;Tổ chức lựa chọn, mua sắm sách giáo khoa, tài liệu tham khảo; mua sắm TBDH tối thiểu cho giáo viên, cho học sinh).

Trong đó, cách thức tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện CTGDPT mới cần bám sát các nội dung: Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới và tự chủ giáo dục...

Liên quan việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra (Bộ GD&ĐT) lưu ý một số nội dung: Nghe báo cáo (bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp); Thu nhận và kiểm tra các văn bản chỉ đạo, phối hợp, quyết định liên quan đến việc thực hiện CTGDPT mới; Thu nhận và kiểm tra các hồ sơ, minh chứng liên quan đến việc thực hiện CTGDPT mới; Kiểm tra thực tế, trao đổi, phỏng vấn đơn vị và cá nhân liên quan; Lập biên bản kiểm tra xác minh đối với từng đối tượng được kiểm tra; Lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo thẩm quyền (nếu có).

Tại phiên làm việc buổi chiều, Thanh tra Bộ GD&ĐT tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc ý kiến của Thanh tra các Sở GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm