rssheader

22/06/2021

Thái Bình ban hành 4 tiêu chí chọn sách giáo khoa

Hải Bình - 07/04/2021, 11:22 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

Theo đó, tiêu chí đầu tiên là sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, nội dung sách giáo khoa bảo đảm tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

Sách giáo khoa tạo điều kiện cho nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên bổ sung những nội dung thích hợp gắn với thực tế của địa phương.

Giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương; thuận lợi để cha mẹ học sinh hỗ trợ hiệu quả việc học tập của học sinh.

Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học

Tiêu chí 2 là sách giáo khoa phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó trước hết là phù hợp với cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.

Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường, giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện chương trình.

Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của cơ sở giáo dục phổ thông.

Nội dung sách giáo khoa bảo đảm triển khai khả thi, phù hợp với năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh Thái Bình...

Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới

Tiêu chí thứ 3 là sách giáo khoa phải tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Cụ thể, các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức và kỹ thuật dạy học.

Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức liên môn, giáo dục tích hợp tạo điều kiện để giáo viên thực hiện hiệu quả các hoạt động dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

Nội dung sách giáo khoa thể hiện rõ, đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt; tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa

Ở tiêu chí này ghi rõ: Tác giả sách giáo khoa có điều kiện hỗ trợ giáo viên trong việc bồi dưỡng, tập huấn, sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

Chất lượng sách giáo khoa bảo đảm (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ…); nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác, sử dụng; kênh phân phối, phát hành sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm