rssheader

15/06/2021

Tập trung triển khai các công tác về Chương trình GDPT mới

Hiếu Nguyễn - 26/03/2019, 09:33 GMT+07 | Giáo dục
Bộ GD&ĐT họp báo định kỳ quý I năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Hải An và Chánh Văn phòng Nguyễn Viết Lộc. Ảnh: Bá Hải Bộ GD&ĐT họp báo định kỳ quý I năm 2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Hải An và Chánh Văn phòng Nguyễn Viết Lộc. Ảnh: Bá Hải

Với nhiệm vụ này, Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức biên soạn 1 bộ sách giáo khoa mới; hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường; hướng dẫn biên soạn và thực hiện tài liệu giáo dục của địa phương; hướng dẫn lựa chọn sách triển khai thực hiện chương trình GDPT mới.

Bộ GDĐT đồng thời triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục triển khai chương trình mới. Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện chương trình GDPT, sách giáo khoa mới. Hướng dẫn các địa phương chuẩn bị CSVC, thiết bị thực hiện chương trình GDPT, sách giáo khoa mới.

Triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình mới với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội nghị các trường sư phạm triển khai nhiêm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý GDPT thực hiện chương trình GDPT mới; Ban hành Kế hoạch số 130/KH-BGDĐT ngày 19/02/2019 về biên soạn sách giáo khoa theo chương trình mới.

Ông Nguyễn Viết Lộc - Chánh Văn phòng Bộ GDĐT phát biểu tại họp báo. Ảnh: Bá Hải

Hướng dẫn các địa phương thực hiện Đề án bảo đảm CSVC cho chương trình giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2017-2025; đề nghị các sở GDĐT thực hiện Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 về việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT trong đó nêu rõ các nhiệm vụ triển khai chương trình mới đối với các cơ quan QLGD ở địa phương và các cơ sở giáo dục trên toàn quốc; đến nay, hầu hết các địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai.

Tổ chức làm việc tại một số địa phương (tỉnh Điện Biên, tỉnh Quảng Nam) về việc thực hiện sắp xếp các trường, điểm trường, lớp học và công tác chuẩn bị CSVC, đội ngũ giáo viên để triển khai chương trình GDPT mới.

Cùng với các nhiệm vụ về Chương trình giáo dục phổ thông mới, trong quý II/2019, Bộ GDĐT cũng sẽ tập trung tiếp tục chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019);

Trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH; Chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH năm 2019; Tham mưu Tiểu ban Kinh tế - Xã hội xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện các nhiệm vụ 19 và 34 theo Quyết định số 85/QĐ-BKHĐT ngày 29/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ xây dựng Chiến lược 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm