rssheader

05/12/2020

Tập huấn thay đổi hành vi vệ sinh trong trường học

Hoàng Tùng - 24/10/2018, 18:41 GMT+07 | Giáo dục
Cán bộ chuyên môn Sở GD&ĐT Lạng Sơn triển khai văn bản tại chương trình tập huấn Cán bộ chuyên môn Sở GD&ĐT Lạng Sơn triển khai văn bản tại chương trình tập huấn

Chương trình truyền thông vệ sinh trong trường học nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng thái độ và hành vi ứng xử tốt của HS đối với nước sạch, vệ sinh cá nhânvệ sinh môi trường; tạo sự đồng thuận xã hội đối với công tác xã hội hóa nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường; góp phần thực hiện thói quen vệ sinh an toàn và giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh, ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Chương trình tập huấn có sự tham gia của gần 150 lãnh đạo, cán bộ phụ trách và giáo viên của bốn Phòng GD&ĐT các huyện Cao Lộc, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn. Tại đây các đại biểu được nghe triển khai các văn bản của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh về: Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra; phổ biến chương trình vệ sinh và truyền thông thay đổi hành vi trong trường học về rửa tay bằng xà phòng, sử dụng bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đồng thời, tập huấn các phương pháp thực hiện truyền thông về rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh môi trường; sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học; triển khai các hoạt động ngoại khóa về vệ sinh môi trường, các hoạt động truyền thông lồng ghép trong trường học và giám sát việc thực hiện hoạt động truyền thông, rửa tay xà phòng và sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh…

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) giai đoạn 2016 - 2020”, được thực hiện tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc; Tây Nguyên; Nam Trung Bộ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm