rssheader

05/12/2020

Tăng cường quản lý, giáo dục HSSV trên môi trường mạng

Hải Bình - 06/05/2019, 13:14 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mục tiêu phấn đấu 85% đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn HSSV khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh.

Thiết lập mạng lưới thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng từ Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đến các đơn vị, trường học trực thuộc.

Phấn đấu 85% đơn vị, trường học xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên để tổ chức quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng.

Phấn đấu 85% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV và đội ngũ quản trị website, diễn đàn, mạng xã hội của các đơn vị, trường học được bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV thông qua môi trường mạng;

Phát triển và quản lý các trang thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng;

Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục với các cơ quan chức năng có liên quan và các địa phương.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm