rssheader

21/04/2021

Sử dụng tài liệu dạy học Tin học cấp tiểu học ở Khánh Hòa

Lập Phương - 16/05/2017, 16:30 GMT+07 | Giáo dục
Sử dụng tài liệu dạy học Tin học cấp tiểu học ở Khánh Hòa

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT cho biết đã thu thập thông tin nhận xét, đánh giá 2 bộ sách “Cùng học Tin học” và “Luyện tập Tin học” của 40 trường tiểu học trong tỉnh đang giảng dạy môn Tin học cho học sinh tiểu học.

Qua tổng hợp nhận xét, đánh giá cho thấy, các bộ sách đều đáp ứng yêu cầu chương trình môn Tin học được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; riêng bộ sách “Luyện tập Tin học" có một số nội dung học tập hơi khó so với học sinh tiểu học.

Về đề xuất sử dụng tài liệu giảng dạy môn Tin học tiểu học có: 29 trường đề nghị tiếp tục sử dụng bộ sách “Cùng học Tin học”; 11 trường đề nghị sử dụng bộ sách “Luyện tập Tin học”.

Để duy trì ổn định việc tổ chức và sử dụng tài liệu dạy học môn Tin học tiểu học từ nay cho đến khi đổi mới sách siáo khoa theo chương trình mới, Sở GD&ĐT thống nhất chỉ đạo các trường tiểu học tiếp tục sử dụng bộ sách “Cùng học Tin học” để giảng dạy môn Tin học cho học sinh tiểu học trong tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm