rssheader

14/05/2021

Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học trường tư thục

Thảo Nguyên - 25/02/2021, 19:05 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo đó, để bảo đảm thực hiện các chính sách theo quy định của Luật Giáo dục 2019, Sở GD-ĐT đề xuất UBND TPHCM triển khai xây dựng những chính sách hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh tiểu học trường tư thục và công lập tự chủ sẽ tạo công bằng xã hội trong giáo dục, bình đẳng giữa các loại hình trường, bình đẳng cho tất cả học sinh tiểu học.

Chính sách hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh tiểu học trường tư thục sẽ đáp ứng yêu cầu của xã hội, giúp giảm áp lực tài chính với các gia đình, từng bước giảm áp lực về sĩ số học sinh ở các trường công lập, đồng thời giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước đầu tư cho hệ thống trường công.

Qua đó khuyến khích những nhà đầu tư có đủ năng lực tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục tiểu học ngoài công lập.

Cũng theo đề xuất của Sở GD-ĐT, đối tượng hỗ trợ gồm học sinh tiểu học cư trú thực tế trên địa bàn Thành phố (thường trú và tạm trú) học tại cơ sở giáo dục tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư của TPHCM.

Mức hỗ trợ như sau: hỗ trợ trực tiếp theo số tháng thực học tại các cơ sở giáo dục (tối đa không quá 9 tháng/năm học). Mức hỗ trợ học phí bằng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách đối với học sinh tiểu học theo Nghị quyết của HĐND TPHCM (có điều chỉnh theo mức lương cơ sở hằng năm).

Thời gian thực hiện từ năm học 2021-2022. Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách thành phố.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TP cũng đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ bù tiền tổ chức dạy 2 buổi/ngày khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với giáo dục tiểu học.

Đối tượng hỗ trợ: học sinh tiểu học công lập trên địa bàn TP học tại các cở GD công lập. Mức hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng chính sách, theo số tháng thực học tại các cơ sở GD (tối đa không quá 9 tháng/năm học).

Mức hỗ trợ học phí: bằng mức cấp bù tiền miễn giảm tiền tổ chức 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học UBND TP tại văn bản số 5846 ngày 28/12/2018 về quy định mức cấp bù tiền tổ chức 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học là 70 ngàn đồng/học sinh/tháng (có điều chỉnh theo mức lương cơ bản hằng năm).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm