rssheader

29/10/2020

Sở GD&ĐT khuyến khích khen thưởng giáo viên trực tiếp đứng lớp

Lập Phương - 04/03/2019, 11:39 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo kế hoạch này, năm 2018, phong trào thi đua yêu nước của ngành GD&ĐT đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của toàn ngành.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua ở một số đơn vị vẫn còn có mặt hạn chế; đặc biệt công tác phát hiện các mô hình, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu để biểu dương, nhân rộng chưa được chú trọng, điển hình tiên tiến của một số đơn vị chưa thật sự nổi bật, xuất sắc;

Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở một số đơn vị vẫn còn thấp, chưa tạo được động lực và sự lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội; báo cáo thành tích của các đơn vị chưa thực hiện theo đúng quy định, gây chậm trễ trong việc trình hồ sơ gửi các cấp.

Trong kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019, Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn theo quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động, đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp, hoặc chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải có thành tích thật sự xuất sắc, nổi bật nhằm nêu gương, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành và trong cộng đồng. Quan tâm nâng cao tỷ lệ khen thưởng tập thể nhỏ, viên chức, người lao động trực tiếp công tác, nuôi dạy có thành tích xuất sắc, đột xuất trong cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm