Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2019

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”. Ảnh minh họa/internet
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”. Ảnh minh họa/internet

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, các công đoàn cơ sở cần tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2019 theo 3 đợt. Cụ thể:

Đợt 1: Từ tháng 1/1/2019 đến 30/4/2019 với chủ đề Thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước đổi mới”. Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); 44 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4).

Đợt 2: Từ 1/5/2019 đến 31/7/2019: Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); chào mừng 133 năm Quốc tế lao động (01/5); kỷ niệm 65 năm ngày Chiến Thắng Điện Biên Phủ (7/5); chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Đợt 3: Từ 1/8/2019 đến 31/12/2019, chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9); chào mừng 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2019-2020.

Việc tổ chức phát động thi đua tập trung vào các nội dung như: Thi đua thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố Hà Nội; phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh; đảm bảo trật tự mỹ quan, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Thi đua thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn Giáo dục Hà Nội. Thi đua đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV,NV;

Đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành GDĐT Hà Nội (10/1954-10/2019) và kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Động viên CBGV,NV thi đua dạy tốt, học tốt với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hiệu quả; khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, tự bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2019 ảnh 1
  Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018

Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu”, tiếp tục triển khai giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 3, năm học 2018 - 2019.

Mặt khác, các phong trào thi đua được phát động phải có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, chăm lo Tết cho CBGV,NV, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2);

44 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 133 năm Quốc tế lao động (30/4 và 01/5); kỷ niệm 65 năm ngày Chiến Thắng Điện Biên Phủ (7/5); 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5);

90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9); 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 65 năm thành lập ngành GDĐT Hà Nội và kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7).

Ảnh minh họa Internet.

Hệ lụy từ chọn nhầm

GD&TĐ - Trước mùa tuyển sinh năm 2023, câu chuyện về chọn ngành, trường lại nóng trở lại.