rssheader

26/09/2021

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân

Thảo Đan - 23/08/2019, 15:32 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo kế hoạch này, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở; bị xử lý nếu thiếu trách nhiệm, để công chức, viên chức, nhân viên thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng công chức dưới quyền có hành vi sai trái.

Kế hoạch đưa ra các nội dung: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý; rà soát thủ tục hành chính theo hướng đề xuất tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết…

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm