rssheader

25/09/2021

Sinh viên Trường Đại học Hạ Long được hưởng nhiều chính sách ưu đãi thu hút

ND - 25/07/2019, 10:14 GMT+07 | Giáo dục
Sinh viên Trường Đại học Hạ Long được hưởng nhiều chính sách ưu đãi thu hút

Theo đó, ngoài các chính sách hỗ trợ, khuyến khích học tập theo quy định hiện hành của Nhà nước, sinh viên đại học thuộc các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Nuôi trồng thuỷ sản, được đào tạo theo hình thức chính quy tại Trường Đại học Hạ Long từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2027 - 2028.

Được hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập, tiền học phí, tiền ăn và chế độ thưởng theo kết quả học tập, rèn luyện được thực hiện trong từng học kỳ; thời gian hưởng bằng số tháng thực tế xét hưởng chính sách nhưng không quá 05 tháng/học kỳ; Chế độ thưởng cho sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc được thực hiện 01 lần khi cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Chi tiết ưu đãi:

- Sinh viên có điểm cao trúng tuyển vào ngành đang học được thưởng sau khi nhập học chính thức, bằng 07 lần mức lương cơ sở nếu có điểm tuyển sinh từ 19,0 đến dưới 21,0 (áp dụng riêng cho năm tuyển sinh 2019); bằng 10 lần mức lương cơ sở nếu có điểm tuyển sinh từ 21,0 đến dưới 24,0 điểm; bằng 15 lần mức lương cơ sở nếu có điểm tuyển sinh từ 24,0 đến dưới 27,0 điểm; bằng 20 lần mức lương cơ sở nếu có điểm tuyển sinh từ 27,0 điểm trở lên;

- Sinh viên có điểm học tập và rèn luyện trong học kỳ đạt loại khá trở lên được xét hưởng hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập bằng 10% mức lương cơ sở/tháng và tiền đóng học phí hàng tháng bằng mức học phí phải nộp; tổng số sinh viên được hưởng hỗ trợ không quá 20% tổng số sinh viên từng ngành thuộc lĩnh vực đào tạo và từng năm trúng tuyển (từng ngành đào tạo trong từng khóa);

- Sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm học phí được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương cơ sở/tháng; đối tượng này nếu có điểm học tập và rèn luyện trong học kỳ đạt loại khá trở lên thì được hỗ trợ bằng 80% mức lương cơ sở/tháng;

- Sinh viên có khoảng cách từ nhà đến trường từ 15 km trở lên được bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá của nhà trường; trường hợp nhà trường không bố trí được chỗ ở, được hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 20% mức lương cơ sở/tháng;

- Sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại giỏi được thưởng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng; đạt loại xuất sắc được thưởng bằng 150% mức lương cơ sở/tháng;

- Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi được thưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở; đạt loại xuất sắc được thưởng bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Được biết, khi chính sách được ban hành, mức hưởng cao nhất (được tất cả các chế độ ở mức cao nhất) của 1 sinh viên trong 4 năm học là 215 triệu đồng; mức hưởng thấp nhất (được tất cả các chế độ ở mức tối thiểu) của 1 sinh viên trong 4 năm học là 127 triệu đồng.    

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm