rssheader

22/10/2020

Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài theo hình thức trực tuyến

Minh Phong - 17/10/2020, 06:57 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Thông tư gồm 11 điều quy định đối tượng, phạm vi áp dụng, các yêu cầu điều kiện tổ chức liên kết đào tạo và bảo đảm chất lượng trong liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức online và blended.

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và đổi mới phương thức dạy - học nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời là xu thế của giáo dục thế giới.

GDĐH Việt Nam cũng không đi ngược lại xu thế đó nhất là trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ ở hầu hết các nước trên thế giới.

Đặc biệt, bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã gây gián đoạn nghiêm trọng tới công tác tổ chức dạy - học vừa qua cũng đặt hệ thống GDĐH trước thách thức phải nhanh chóng đa dạng hóa hình thức, phương thức tổ chức đào tạo trong các cơ sở đào tạo (CSĐT).

Với sự phát triển như vũ bão của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong xu thế thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, đào tạo trực tuyến sẽ là hình thức đào tạo của tương lai. Với người học, sự hỗ trợ của CNTT sẽ xóa nhòa khoảng cách, ranh giới, giúp người học có thể học mọi nơi mọi lúc một cách chủ động.

Với các CSĐT, Thông tư này sẽ thúc đẩy sự chuyển đổi, ứng dụng công nghệ mới trong đào tạo, đáp ứng nhu cầu hội nhập sâu và rộng với hệ thống GDĐH thế giới.

Quan điểm xây dựng Thông tư: tạo hành lang pháp lý để các CSĐT của Việt Nam và CSĐT nước ngoài hợp tác xây dựng và triển khai các chương trình liên kết đào tạo theo hình thức online và blended; quy định các yêu cầu, điều kiện trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm chất lượng đào tạo, quyền lợi cho người học và các bên tham gia. 

Liên kết đào tạo trực tuyến (online) là việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và cơ sở đào tạo Việt Nam nhằm thực hiện chương trình đào tạo thông qua môi trường mạng và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện để cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học.

Hình thức liên kết đào tạo trực tuyến là hình thức đào tạo khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến từ 50% trở lên trong tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Hình thức liên kết đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến (blended) là hình thức đào tạo khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến dưới 50% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm