rssheader

22/01/2021

Quan tâm nhiều hơn đến giáo dục thường xuyên, xây dựng xã hội học tập

Hải Bình - 27/12/2019, 18:02 GMT+07 | Giáo dục
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan chủ trì Hội nghị. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội Khuyến học các cấp năm 2020, GS.TS Phạm Tất Dong – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: So với các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này đã tạo được ấn tượng tốt về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với Chính phủ, Quốc hội, tổ chức Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể. Bước đầu tạo dựng được mối quan hệ với nhiều trường đại học và từng bước cùng với trường đại học xây dựng chức năng giáo dục đại học với việc học tập của người lớn.

Phong trào khuyến học tiếp tục phát triển về tổ chức và hội viên, về các loại hình quỹ khuyến học. Phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập khá sôi nổi, thể hiện được sự đồng thuận của nhân dân với chủ trương khuyến học, khuyến tài. Cấp ủy và chính quyền địa phương đã quan tâm hơn đến phong trào khuyến học. Đội ngũ cán bộ khuyến học từ Trung ương đến địa phương là những người nhiệt tình, năng nổ, tự nguyện và được tổ chức Đảng và chính quyền tin cậy.

Tuy nhiên, nhận thức của xã hội nói chung, kể cả một số cấp ủy về xây dựng xã hội học tập, về học tập của người lớn, về giáo dục thường xuyên chưa bắt kịp với xu thế thời đại. Trường đại học và doanh nghiệp chưa thực sự vào cuộc đối với sự nghiệp xây dựng xã hội học tập. Tính khép kín của giáo dục là một rào cản lớn với việc học tập của người lớn. Nhà nước vẫn chưa có chính sách cụ thể về phát triển giáo dục thường xuyên. Trong Nghị quyết 52-NQ/TW về tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng không đề cập đến đào tạo, huấn luyện người lớn và những chính sách cần để họ thích ứng với hạ tầng cơ sở số hóa.

 Thách thức lớn nhất đối với giáo dục nói chung và khuyến học nói riêng là những yêu cầu cao của nền kinh tế số và Cách mạng công nghiệp 4.0. 
GS.TS Phạm Tất Dong nhấn mạnh

Để thực hiện được 10 nhiệm vụ chính trong năm 2020, Hội Khuyến học sẽ củng cố các tổ chức của Hội gắn liền với việc nâng cao nhận thức của cán bộ Hội và hội viên về sự nghiệp xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy và chính quyền, từ Trung ương tới cơ sở để hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ chính cần thực hiện trong năm 2020, chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ khóa VI (2022 – 2026).

Cùng với đó, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các bộ, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong cuộc vận động các lực lượng tham gia xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời của người lớn. Chuẩn bị thật tốt cho sự thành công của việc tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 281, xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tiếp tục Đề án 281 và Đề án về mô hình công dân học tập, đơn vị học tập giai đoạn 2021 – 2030.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: Luật Giáo dục 2019 mới được Quốc hội thông qua có những điểm mới về giáo dục thường xuyên, khẳng định vị trí của giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó nêu rõ, hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Quy định cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Trung tâm học tập cộng đồng; Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên.

Luật cũng quy định, Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển giáo dục thường xuyên, thực hiện giáo dục cho mọi người, thúc đẩy việc học tập của người lớn, xây dựng xã hội học tập; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, cung ứng dịch vụ giáo dục thường xuyên có chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học…

Chia sẻ những hoạt động phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với Hội Khuyến học và những hoạt động quan trọng của ngành Giáo dục trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ mong muốn Hội Khuyến học đồng hành, phối hợp, hỗ trợ để ngành Giáo dục thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, trong đó có triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sắp tới.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm