rssheader

25/10/2020

Phú Yên: Các trường “chốt” SGK lớp 1 vào 29/4/2020

10/04/2020, 16:15 GMT+07 | Giáo dục
Phú Yên: Các trường “chốt” SGK lớp 1 vào 29/4/2020

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường tiểu học, trường tiểu học và THCS tiếp tục triển khai học tập, nghiên cứu kỹ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông và Quyết định số 568/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành các tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1, năm học 2020 - 2021 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các trường tiểu học, trường tiểu học và THCS tiến hành thành lập Hội đồng lựa chọn SGK; tổ chức hoạt động của Hội đồng và tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đúng nguyên tắc, thành phần, qui trình, qui định tại chương 2 và 3 của Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT và các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020 - 2021 theo Quyết định số 568/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên. 

Thời gian lựa chọn SGK lớp 1, năm học 2020 - 2021 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 kết thúc vào ngày 29/4/2020. Các hiệu trưởng các trường tiểu học, trường tiểu học và THCS quyết định danh mục SGK sử dụng trong trường và tiến hành niêm yết công khai vào ngày 4/5/2020.

Phòng GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK của các trường tiểu học, trường tiểu học và THCS trên địa bàn; tổng họp báo cáo kết quả danh mục SGK lớp 1, năm học 2020 - 2021 được lựa chọn cho UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở GD&ĐT chậm nhất là ngày 5/5/2020.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm