rssheader

29/11/2020

Phú Thọ: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục kỹ năng sống trong trường

Hải Bình - 11/12/2019, 14:59 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó lưu ý, tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của Bộ GD&ĐT và Công văn số 463/BGDĐT-GDTX hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đến tất cả các thành viên hội đồng sư phạm nhà trường, đơn vị, học sinh và phụ huynh học sinh.

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch và được sự thống nhất của phụ huynh học sinh trên nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc học sinh tham gia dưới mọi hình thức, đồng thời không làm ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục chính khóa trong nhà trường. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng mọi hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa của cơ sở giáo dục mình trực tiếp quản lý.

Cơ sở giáo dục có tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, theo đúng quy định tại Điều 8, Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động.

Cơ sở giáo dục liên kết với các đơn vị để tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải dựa vào căn cứ pháp lý tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Công văn số 463/BGDĐT-GDTX của Bộ GD&ĐT và các quy định của pháp luật.

Khi thực hiện liên kết phải có hợp đồng giữa hai bên; hợp đồng phải quy định rõ về nội dung dạy học, kinh phí, đội ngũ, giáo viên, huấn luyện viên, địa điểm tổ chức và trách nhiệm của mỗi bên. Sau khi ký kết hợp đồng phải báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp.

Đơn vị liên kết thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải là các đơn vị đã được Sở GD&ĐT Phú Thọ cấp phép hoạt động.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp, cơ quan tham mưu, các cơ sở giáo dục và các đơn vị tham gia tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa thực hiện trách nhiệm quản lý của mình theo đúng quy định tại Chương IV- Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm