rssheader

15/08/2020

Phát hành Thẻ học đường giúp trường học minh bạch thu chi

HN - 11/03/2016, 11:36 GMT+07 | Giáo dục
Phát hành Thẻ học đường giúp trường học minh bạch thu chi Phát hành Thẻ học đường giúp trường học minh bạch thu chi

Đây là là thẻ định danh học sinh trong Đề án Thẻ học đường SCC, được sử dụng như nền tảng thông tin để cung cấp dịch vụ đào tạo cũng như các dịch vụ liên quan đến học sinh, làm cơ sở cho phép phụ huynh học sinh thực hiện việc thanh toán các khoản học phí, phí trường học qua trung gian thanh toán và sử dụng các tiện ích cam kết của Đề án.

Thông qua đó, dòng tiền trở nên minh bạch nhờ hệ thống tài chính ngân hàng và được sự kiểm soát của các cơ quan quản lý giáo dục.

Bà Trần Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty - cho biết: Thẻ này phát hành đến đối tượng là học sinh để điểm danh và sử dụng các dịch vụ trong nhà trường và các dịch vụ gia tăng khác ở các lĩnh vực mà Đề án SCC cung cấp, đã được phụ huynh học sinh thanh toán bao gồm: Tiền học phí, thư viện, đi lại (xe buýt), ăn uống, đồng phục, dịch vụ y tế, bảo hiểm, học trực tuyến, mạng xã hội học đường, …)

Việc sử dụng tiền mặt của học sinh sẽ được hạn chế. Các dịch vụ mà học sinh sử dụng thông qua thẻ sẽ được sự giám sát và thanh toán bởi phụ huynh học sinh. Trong thẻ định danh học sinh này còn chứa đựng những thông tin về học sinh như lịch sử học tập, thông tin liên hệ cha mẹ, lịch sử sức khỏe, …

Thẻ do Ngân hàng phát hành đến đối tượng là phụ huynh học sinh sử dụng như công cụ để thanh toán các khoản về học phí và các khoản phí liên quan đến quá trinh học tập trong nhà trường của con em mình. Phụ huynh giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt, minh bạch mọi khoản thu và được tiếp cận bộ dịch vụ chất lượng, được lựa chọn dịch vụ giáo dục phù hợp với con em mình.

Nếu chuyển sang dùng Thẻ thanh toán SCC (miễn phí mở thẻ) sẽ được hưởng nhiều ưu đãi của ngân hàng là đối tác của Đề án SCC như hỗ trợ về tài chính (thấu chi) với trị giá tới 5 triệu đồng để thanh toán các khoản phí trong nhà trường mà không phải trả lãi suất trong vòng 60 ngày.

Trong trường hợp phụ huynh không có khả năng hoàn trả khoản ứng trước này thì phụ huynh được trả dần trong vòng 12 tháng với lãi suất áp dụng thấp hơn lãi suất cho vay thông thường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm