rssheader

21/09/2020

Phát động phong trào giáo viên đỡ đầu học sinh khó khăn

Lập Phương - 27/03/2018, 10:18 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mục đích nhằm tiếp tục vận động cán bộ, giáo viên nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế nhằm giúp các em học sinh có đủ những điều kiện cần thiết đế đến trường học tập, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, đảm bảo các em học sinh được nhận giúp đỡ không bỏ học.

Qua phong trào thi đua phát hiện những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn ngành, góp phần xây dựng ngành giáo dục phát triến toàn diện…

Kết quả việc đỡ đầu học sinh phải được thống kê chi tiết từng tháng, từng đợt; những tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng phải thực sự điển hình nhất, tiêu biếu nhất.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị rà soát, lập danh sách học sinh có khó khăn về kinh tế cần được giúp đỡ. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tự nguyện đăng ký nhận giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế; lập danh sách học sinh được giúp đỡ và người giúp đỡ; tổng hợp báo cáo. Trường hợp có học sinh khó khăn chưa được nhận giúp đỡ, nhà trường phải lập danh sách gửi về phòng GD&ĐT để được điều chỉnh, cân đối.

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể từng địa bàn, từng đơn vị; trước mắt là giúp các em có đủ gạo ăn, tiếp theo là có thức ăn, có đủ quần áo mặc ấm, có thêm những vật dụng, thiết bị để cải thiện điều kiện ăn ở, học tập và sinh hoạt.

Nguồn hỗ trợ có thể được trích ra từ nguồn thu nhập của chính cán bộ giáo viên nhận đăng ký giúp đỡ hoặc do người nhận giúp đỡ tổ chức vận động ủng hộ, quyên góp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm