rssheader

09/05/2021

Phấn đấu 100% học sinh THPT được trang bị kĩ năng khởi nghiệp

Lập Phương - 28/01/2019, 13:48 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Kế hoạch này đặt mục tiêu trong năm 2019 có 100% nhà trường xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trường học. Vận động 100% thanh niên là học sinh không bỏ học; trên 95% thanh niên là học sinh cấp THPT tốt nghiệp và 80% học sinh đạt hạnh kiểm khá trở lên.

100% các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên; phòng chống bạo lực học đường, trò chơi online.

100% học sinh THPT được giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, được trang bị kĩ năng khởi nghiệp và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

55% học sinh THPT được trang bị kiến thức về kỹ năng sống, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới.

80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT. 80% thanh niên ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ THCS.

Một trong những giải pháp được Sở GD&ĐT đặt ra nhằm thực hiện được các mục tiêu là thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cải tạo tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên vùng sâu, vùng xa và thanh niên nông thôn, nữ thanh niên tham gia học tập.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức trong và ngoài địa phương giúp thanh niên là học sinh nghèo vượt khó, thanh niên là giáo viên có hoàn cảnh giao đình khó khăn.

Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, xác định rõ mục tiêu đào tạo từng cấp học. Nâng cao chất lượng dạy học tin học, ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học.

Đổi mới công tác dạy nghề phổ thông gắn với ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại địa phương; tổ chức hiệu quả các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, chọn nghề giúp thanh niên có nhận thức đúng đắn về thị trường lao động, nghề nghiệp, việc làm. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp, từng bước nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo...

Tích hợp, lồng ghép có chọn lọc những kiến thức về giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh niên; giáo dục kĩ năng sống, kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản cho thanh niên ở các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm