rssheader

25/09/2021

Ninh Bình: Chấn chỉnh các khoản thu năm học 2020-2021

Đức Trí - 18/10/2020, 06:31 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố… triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại văn bản số 552/UBND-VP6 của UBND tỉnh về việc thực hiện chấn chỉnh các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và đảm bảo các điều kiện thực hiện CTGDPT năm học mới.

Trong đó cần tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cùng vào cuộc đồng bộ để thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi của cơ sở giáo dục.

Cùng đó thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Mặt khác yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn và quy trách nhiệm đối với chính quyền địa phương sở tại.

Các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện thanh kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

Công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm