rssheader

22/09/2021

Nghiêm cấm thu tiền kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021

Long Anh - 14/05/2021, 15:23 GMT+07 | Giáo dục
Học sinh Trường Tiểu học Liên Bảo ôn tập bằng hình thức trực tuyến. Học sinh Trường Tiểu học Liên Bảo ôn tập bằng hình thức trực tuyến.

Văn bản số 650/SGDĐT-GDPT của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nêu rõ, đối với các môn, khối lớp chưa tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II, Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường của đơn vị; Thực hiện tinh giản, sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với thời gian còn lại của năm học.

Đảm bảo lớp 9, lớp 12 kết thúc chương trình trước ngày 19/5, thời gian còn lại, tổ chức hướng dẫn cho học sinh ôn tập. Các khối lớp còn lại kết thúc chương trình trước ngày 25/5.

Văn bản cũng nêu, đối với các trường chưa tổ chức kiểm tra học kỳ II thì có thể lựa chọn hình thức kiểm tra trực tuyến hoặc kiểm tra theo hình thức khác.

Đối với kiểm tra trực tuyến, học sinh làm bài trên máy tính hoặc trên giấy. Sau đó, chụp ảnh bài làm, gửi qua các hệ thống các phần mềm thi trực tuyến đang sử dụng hoặc phần mềm khác cho giáo viên chấm.

Môn Ngữ văn và môn Tiếng Việt kiểm tra cuối kỳ theo hình thức tự luận hoặc kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm, các môn học còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm.

Đối với kiểm tra theo hình thức khác gồm: Kiểm tra thông qua dự án học tập hoặc vấn đáp trực tiếp qua điện thoại đảm bảo kịp thời, khách quan, đánh giá được chất lượng thực của học sinh. Nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn có hướng dẫn về cách thức và tiêu chí đánh giá cho học sinh, phụ huynh học sinh biết trước khi thực hiện.

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu các nhà trường không thu tiền của học sinh trong việc tổ chức, chấm bài kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021. Ảnh minh họa

Về thu lệ phí thi, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nhấn mạnh, nghiêm cấm các đơn vị thu tiền của học sinh trong việc tổ chức, chấm bài kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021. Không thu tiền phụ đạo học sinh yếu kém đối với lớp 9, 12 vì đây là trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Nhà trường chỉ tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 9 và 12 bằng hình thức trực tuyến. Học sinh đăng kí ôn tập theo nguyện vọng và được sự đồng ý của phụ huynh học sinh. Nghiêm cấm bắt ép học sinh tham gia học thêm có thu tiền dưới mọi hình thức.

Văn bản cũng yêu cầu, trước ngày kết thúc năm học (31/5), các trường thực hiện dạy thêm không quá 4 buổi/tuần với lớp 12; không quá 3 buổi/tuần với lớp 9 (mỗi buổi không quá 4 tiết). Sau ngày 31/5/2021 đến trước khi thi tốt nghiệp THPT quốc gia, dạy không quá 5 ngày/tuần, không quá 2 buổi/ngày, không quá 4 tiết/buổi.

Thời hạn đánh giá và xét hoàn thành chương trình Tiểu học, THCS, THPT trước ngày 25/5. Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT kết thúc chương trình môn học trước ngày 18/5. Các cấp thuộc bậc học phổ thông kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Các học sinh được xác định nhiễm SARS-CoV2 đối tượng F0, giáo viên dạy môn học, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và các mức đạt được từ đánh giá định kỳ về môn học, hoạt động giáo dục, phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi để tổng hợp, đánh giá kết quả giáo dục học sinh.

Riêng đối với cấp tiểu học, nếu học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học sau khi học sinh hết thời gian cách li tập trung.

Trường hợp học sinh là đối tượng F1 (nghi nhiễm, đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với F0), nhà trường phối hợp phụ huynh tạo điều kiện cho học sinh kiểm tra trực tuyến. Hoặc, Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá sau khi học sinh hết thời gian cách li tập trung.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm