rssheader

14/06/2021

Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc

Đại Thắng - 01/10/2017, 07:00 GMT+07 | Giáo dục
Nâng cao chất lượng  dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc

Các trường học chủ động, linh hoạt thực hiện đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học. Đội ngũ giáo viên tích cực, sáng tạo tổ chức lớp học và các hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Đẩy mạnh công tác tham mưu thực hiện

Theo ông Nguyễn Phúc Phận, đến nay, tỉnh Kon Tum có 148 trường tiểu học và tiểu học- trung học cơ sở, với 2.543 lớp, 57.887 học sinh; trong đó có 36.091 học sinh DTTS chiếm tỷ lệ 62,3%. Số trẻ 6 tuổi vào học lớp 1, đạt tỷ lệ 99,3%; tỉnh duy trì được kết quả phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 ở 102/102 xã, phường, thị trấn.

Nhiều xã ở vùng thuận lợi đã phấn đấu đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Đó là kết quả từ sự đồng bộ triển khai thực hiện các giải pháp mang tính sáng tạo trong dạy học, duy trì sĩ số và vận động học sinh ra lớp của các đợn vị trường học, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ giáo viên.

Ông Nguyễn Phúc Phận cho biết: Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã tham mưu UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 215 về triển khai Đề án tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em người DTTS nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ của trẻ, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cộng đồng đối với việc tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em người DTTS.

Theo đó, các phòng GD&ĐT, trường học cũng tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền; phối hợp chặt chẽ các đoàn thể địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa để huy động nguồn lực hợp pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch tăng cường Tiếng Việt đối với trẻ em DTTS; vận động phụ huynh huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi mầm non ra lớp, thực hiện tốt việc duy trì sĩ số, hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ nghỉ học, đi học không chuyên cần.

Xác định nhiệm vụ tăng cường Tiếng Việt cho học sinh ngay từ bậc Mầm non, nên trong thời gian qua, ngành GD&ĐT Kon Tum đã quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt trong lớp mẫu giáo, giáo viên phân loại khả năng tiếng Việt của từng đối tượng trẻ để có phương pháp, nội dung tăng cường Tiếng Việt phù hợp, thiết thực.

Thực hiện lồng ghép việc tăng cường Tiếng Việt vào các hoạt động giáo dục trong ngày. Triển khai thực hiện Tập nói Tiếng Việt cho trẻ từ 3-5 tuổi theo Tài liệu Tập nói Tiếng Việt của tỉnh Kon Tum. Tùy từng đối tượng, giáo viên đã linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp trong tổ chức hoạt động giáo dục Tập nói Tiếng Việt.

Đánh giá về công tác tăng cường Tiếng Việt ở bậc học Mầm non, ông Phận nhìn nhận: Trong thời gian qua, các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non theo độ tuổi.

Nhất là đối với trẻ 5-6 tuổi, các trường học đã dành nhiều thời gian để hình thành và phát triển ở trẻ những kỹ năng nghe, nói, tiền đọc, tiền viết, nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt; tập tô, tập đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái; cách cầm bút, để vở, tư thế ngồi viết.... thông qua các hoạt động sinh hoạt, học tập, lao động, các buổi tham quan.

Các cơ sở giáo dục mầm non vùng DTTS thường xuyên quan tâm, đầu tư đủ nguồn tài liệu, học liệu cho giáo viên và trẻ; tăng cường việc sử dụng đồ dùng trực quan thông qua những vật thật, tranh ảnh, băng hình, phim, video.... ; sử dụng hiệu quả phương tiện hỗ trợ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm đảm bảo chất lượng về các kỹ năng này bền vững.

Cuối mỗi năm học, các trường mầm non và tiểu học trên cùng địa bàn xã, phường, thị trấn phải thực hiện nghiêm túc nội dung nghiệm thu, bàn giao trẻ 5-6 tuổi. Những trẻ chưa đạt yêu cầu, trường mầm non có trách nhiệm dạy lại trong hè trước khi bàn giao cho trường tiểu học.Đồng thời giữa hai trường (hoặc cụm trường) có sự phối hợp tổ chức chuyên đề về nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên lớp 1.

Linh hoạt, sáng tạo thực hiện các giải pháp phù hợp với thực tế

Ông Nguyễn Phúc Phận cho hay: Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng công tác tăng cường Tiếng Việt cho học sinh, ngay trong đầu năm học 2017-2018, ngành GD&ĐT Kon Tum đã tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; thực hiện việc giảm tải; điều chỉnh nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học, nhất là học sinh DTTS. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương phương pháp dạy, phương pháp học,

tổ chức lớp học và các hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh. Theo đó, tập trung nâng cao chất lượng học tập đối với học sinh DTTS thông qua việc tạo môi trường Tiếng Việt cho học sinh ở mọi lúc, mọi nơi; tăng cường thời lượng dạy học Tiếng Việt cho học sinh; khuyến khích tất cả các trường tiểu học thực hiện dạy chương trình Tiếng Việt lớp 1 – CGD.

Thường xuyên phân loại kiến thức, các kỹ năng của học sinh, thực hiện việc tăng cường dạy phụ đạo đối với học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, các kỹ năng và các năng lực, phẩm chất để hạn chế tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục, tránh tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”; mở rộng số lớp, số học sinh được học trên 5 buổi/tuần.

Đối với những giáo viên chưa biết hoặc biết ít tiếng DTTS nơi công tác phải tự học, tự rèn luyện.Còn đối với giáo viên người DTTS, trong quá trình dạy học và các hoạt động giáo dục tại trường, không quá lạm dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ.

“Một trong những giải pháp căn cơ khác mà các đơn vị, trường học đang tích cực triển khai đó là nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xây dựng các Câu lạc bộ đọc sách tại thôn, làng; giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức các trò chơi học tập; thi kể chuyện; tham gia ngày hội nói tiếng Việt; giao lưu tiếng Việt của các em; hướng dẫn cha mẹ trẻ tạo dựng môi trường tiếng Việt tại nhà và tăng cường giao tiếp với trẻ.

Tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi giao lưu với học sinh tiểu học. Phối hợp với hội cha mẹ, già làng sưu tầm các tác phẩm văn học dân gian (truyện, thơ, câu đố, bài hát...) của người DTTS để sử dụng trong công tác giáo dục tại lớp mẫu giáo; khuyến khích phụ huynh, các tổ chức đóng góp đồ dùng, đồ chơi, vật dụng sinh hoạt địa phương để sử dụng trong hoạt động Tập nói Tiếng Việt”, ông Phận chia sẻ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm