rssheader

30/11/2020

Lựa chọn SGK công khai, bảo đảm tính kế thừa

28/02/2020, 10:29 GMT+07 | Giáo dục
Lựa chọn SGK công khai, bảo đảm tính kế thừa

Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, tính đến ngày 12/2, 100% cơ sở giáo dục tiểu học trong toàn tỉnh đã có đủ 5 bộ SGK. Dự thảo tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021 cũng đã được Sở GD&ĐT xây dựng.

Hoàn thiện bộ tiêu chí

- Sở GD&ĐT Phú Thọ đã chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách như thế nào trong các cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT), thưa bà?

- Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT (Thông tư 01), Sở GD&ĐT Phú Thọ phối hợp các huyện, thị, thành yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo và hướng dẫn, giám sát 100% các cơ sở GD (305 trường tiểu học, trường phổ thông có lớp tiểu học) tìm hiểu, nghiên cứu nội dung của Thông tư.

Cùng với đó, hướng dẫn các cơ sở GD xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 01 về lựa chọn SGK, đảm bảo yêu cầu phù hợp với điều kiện và thực tế của mỗi nhà trường; nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi nội dung các bộ SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt; dự kiến thành lập Hội đồng lựa chọn SGK; chuẩn bị đủ các điều kiện để việc lựa chọn SGK đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Sở GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn SGK phù hợp với cơ sở GDPT trên địa bàn. Điều này đã được Sở triển khai ra sao?

- Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 01, trên cơ sở đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở GD tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh, Sở GD&ĐT đã xây dựng Dự thảo tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021.

Ngày 6/2, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã tổ chức hội nghị xây dựng tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở, lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non và Tiểu học, 13/13 trưởng phòng GD&ĐT các huyện/ thị/ thành và 15 giáo viên cốt cán (đã, đang hoặc sẽ dạy) lớp 1, giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh tiểu học. Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến đại diện cho các vùng, miền trên địa bàn toàn tỉnh đóng góp vào bản Dự thảo tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1.

Ngày 7/2, Sở GD&ĐT đã lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1 của Trường ĐH Hùng Vương, UBND các huyện/ thị/ thành; các phòng GD&ĐT, các cơ sở GD tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Sở GD&ĐT sẽ hoàn thiện bộ tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021 trước 20/2. Dự kiến, trước tháng 3/2020, Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK phù hợp với cơ sở GD tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Phú Thọ

Đủ 5 bộ sách để nghiên cứu, trao đổi

- Thời gian không còn nhiều, đặc biệt trong giai đoạn toàn ngành căng sức phòng dịch Covid-19, bà có tự tin các cơ sở GD trên địa bàn lựa chọn được sách phù hợp, đúng tiến độ? Có những khó khăn nào và giải pháp ra sao để thực hiện điều này?

- Thực hiện kế hoạch 1921/KH-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới, Sở GD&ĐT đã tổ chức triển khai Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tới 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học của 13/13 huyện, thị, thành trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục SGK lớp 1, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở GD chủ động tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu bản mẫu của 5 bộ SGK lớp 1 với 32 đầu sách (4 bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục và 1 bộ sách của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm).

Ngày 28/12/2019, Sở GD&ĐT đã triệu tập Hội nghị tập huấn xây dựng Kế hoạch dạy học lớp 1, năm học 2020 - 2021 (hơn 700 đại biểu) với thành phần là lãnh đạo Sở GD&ĐT; các phòng, ban chuyên môn của Sở; trưởng phòng, phó trưởng phòng, cán bộ chuyên viên phụ trách tiểu học của phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành; hiệu trưởng các cơ sở GD tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh và 111 giáo viên cốt cán các môn học và hoạt động giáo dục.

Tại hội nghị này, các đại biểu tham dự cũng đã được nghe Hội đồng siên soạn SGK, các tác giả của các đầu sách, các nhà khoa học có uy tín như GS.TS Nguyễn Minh Thuyết; GS.TSKH Đỗ Đức Thái; GS.TS Vũ Văn Hùng; GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc; PGS.TS Phó Đức Hòa;... giới thiệu, trao đổi, trình bày nội dung các bộ sách, giúp cho các cơ sở GD có đủ thông tin để lựa chọn SGK phù hợp với đơn vị mình.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch về phòng, chống dịch; phối hợp với UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo, kiểm tra các nhà trường công tác phòng, chống dịch bệnh; ra thông báo cho học sinh tạm thời nghỉ học (từ ngày 4/2 đến ngày 16/2/2020); triển khai đầy đủ các phương án tổ chức dạy học, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong từng tình huống, diễn biến của dịch bệnh.

Đồng thời, trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành chỉ đạo các nhà trường: Hướng dẫn học sinh học tập tại nhà; tiếp tục nghiên cứu, trao đổi nội dung các bộ SGK lớp 1 (tính đến ngày 12/2, 100% các cơ sở GD tiểu học trong toàn tỉnh đã có đủ 5 bộ sách để nghiên cứu, trao đổi); thảo luận Dự thảo bộ Tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1, năm học 2020 - 2021 và các nội dung chuyên môn khác.

- Kế hoạch triển khai tiếp tục công tác chọn SGK của Sở GD&ĐT ra sao, thưa bà?

- Sở GD&ĐT sẽ thành lập tổ tư vấn hỗ trợ, tư vấn các cơ sở GD lựa chọn SGK lớp 1 một cách công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo có tính kế thừa trong các năm học tiếp theo để thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo và tạo tâm lí yên tâm cho phụ huynh học sinh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1 phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh, điều kiện tổ chức dạy học tại các cơ sở GD trên địa bàn.

Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong công tác tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 theo đúng quy định. Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tin tưởng rằng các cơ sở GD tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chắc chắn sẽ lựa chọn được SGK lớp 1, năm học 2020 - 2021 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại mỗi cơ sở GD, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ cũng như kế hoạch đã đề ra.

- Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm