rssheader

21/09/2021

Kon Tum nghiêm khắc chấn chỉnh lạm thu

Lập Phương - 18/01/2014, 16:49 GMT+07 | Giáo dục
Kon Tum nghiêm khắc chấn chỉnh lạm thu
Khắc phục tình trạng này, Sở GD&ĐT đã có văn bản gửi các đơn vị, nhà trường, nhấn mạnh lại các văn bản quy định về thu học phí; về dạy thêm học thêm; Ban đại diện cha mẹ học sinh; về giữ xe; bảo hiểm y tế…

Riêng các khoản thi chi khác phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn.

Nhà trường cần xây dựng mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi và phải được thống nhất thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, dân chủ.

Các trường được phép tiếp nhận các nguồn viện trợ, quà biếu, quà tặng, cho theo quy định pháp luật. Các nguồn thu này phải được ghi chép, quản lý thống nhất qua hệ thống sổ sách kế toán và được chi tiêu theo thỏa thuận với các đơn vị viện trợ, tặng biếu…

Sở yêu cầu các trường niêm yết công khai các khoản thi, chi trên website và thông báo thông tin cho cha mẹ phụ huynh biết. Sở sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất về thực hiện các khoản thu chi trong trường học, xử lý kỷ luật, hoặc đề nghị xử lý kỷ luật với các cơ sở, cá nhân vi phạm. Đợt kiểm tra gần nhất vào tháng 2/2014.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm