rssheader

15/06/2021

Kon Tum: Hội nhập quốc tế trong giáo dục

Dung Nguyễn - 31/10/2020, 15:49 GMT+07 | Giáo dục
Giáo viên và học sinh trường Tiểu học xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum). Giáo viên và học sinh trường Tiểu học xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum).

Năm học 2019-2020, toàn ngành giáo dục tỉnh Kon Tum có 11.771 cán bộ, quản lý, giáo viên. Trong đó, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đào tạo từ 99,9% trở lên.

Trong năm giai đoạn 2016-2020, ngành giáo dục tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS. Qua đó, huy động mọi nguồn lực để từng bước củng cố hệ thống trường lớp và thực hiện có hiệu quả đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh Tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025”.

Năm học 2019-2020, ngành giáo dục tỉnh có 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh đạt 97,7%, tăng 6,23% so với năm 2019. Đặc biệt có 54 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12. Trong đó 3 em đạt giải 3, 6 giải khuyến khích và 2 sản phẩm được tham gia kỳ thi sáng tạo KHKT toàn quốc.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh còn tiếp tục hội nhập quốc tế trong giáo dục. Qua đó, hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Năm học 2019-2020, tỉnh hỗ trợ cho 101 lưu học sinh học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Ngoài ra có 3 giáo viên biệt phái sang Lào và Campuchia dạy Tiếng Việt.

Trước những thành tựu đạt được, tỉnh Kon Tum còn gặp nhiều khó khăn khi trang thiếu bị dạy học, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non và tiểu học chưa đáp ứng về số lượng theo mức quy định và cơ cấu. Chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục học sinh DTTS còn hạn chế.

Bước vào năm học mới học 2020-2021, ngành giáo dục tỉnh Kon Tum chú trọng rà soát, quy hoạch và phát triển mạng lưới giáo dục. Bên cạnh đó, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục. Đồng thời nâng cao chất lượng chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Qua đó, nâng cao chất lượng học sinh DTTS, tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh vùng DTTS.

Ngành giáo dục tỉnh cũng tập trung nâng cao chất lượng Tiếng Anh, Công nghệ thông tin ở các cấp. Đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm