rssheader

22/10/2020

Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Mạnh Tuấn - 28/09/2020, 16:33 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/Internet Ảnh minh họa/Internet

Theo đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục mầm non, thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19. Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp 1, phát triển giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cho các cơ sở giáo dục mầm non…

 

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm