rssheader

19/09/2020

Huy động các lực lượng tham gia giám sát thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo

Lập Phương - 19/12/2018, 13:31 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong đơn vị nội dung Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT về việc tăng cường quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; các quy tắc ứng xử, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị.

Cần nhấn mạnh: Những vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức vừa qua là bài học sâu sắc đối với ngành để mỗi giáo viên, mỗi nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

Cùng với đó, tăng cường các biện pháp quản lí, huy động các lực lượng tham gia giám sát việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bạo hành thể chất, tinh thần học sinh. Thường xuyên nắm bắt thông tin tại đơn vị mình quản lí để chủ động xử lí, giải quyết.

Thực hiện nghiêm túc các quy định trong bộ Quy tắc ứng xử của đơn vị theo tinh thần công văn 1349/SGDĐT-CTTT của Sở GD&ĐT hướng dẫn xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục; không ngừng bồi dưỡng kĩ năng ứng xử và giải quyết các tình huống sư phạm trong bối cảnh hiện nay; hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học.

Kết thúc học kỳ I, các cơ sở giáo dục báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT cũng như các quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo về Sở GD&ĐT trước ngày 10/01/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm