rssheader

27/02/2021

Hưng Yên: Không để giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường trái quy định

Vân Anh - 24/08/2019, 19:22 GMT+07 | Giáo dục
Hưng Yên: Không để giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường trái quy định

Theo đó, Sở GD&ĐT Hưng Yên yêu cầu các Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND cấp huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh phụ huynh, học sinh quy định của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GD&ĐT về dạy thêm, học thêm, về thực hiện thu các khoản đóng góp từ học sinh; đồng thời nghiêm túc thực hiện các văn bản này.

Thực hiện tốt việc hướng dẫn các đơn vị trong việc tổ chức quản lý dạy thêm, học thêm, lập dự toán thực hiện một số khoản thu từ học sinh theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

Phê duyệt kịp thời các khoản tiền các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học được phép thỏa thuận với phụ huynh học sinh theo thẩm quyền để các đơn vị thực hiện kịp thời (gồm tiền ăn bán trú, tiền chăm sóc bán trú, tiền đồ dùng cá nhân của học sinh).

Đối với các trường THPT, trường học trực thuộc phải triển khai đầy đủ, chi tiết, nghiêm túc thực hiện các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GD&ĐT về dạy thêm, học thêm, về thực hiện thu các khoản đóng góp từ học sinh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

Quản lý chặt chẽ giáo viên của đơn vị trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Đơn vị nào để giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường trái quy định thì thủ trưởng đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

  • Học Thêm - 17:39 16-10-2019

    Sở nói thế sở có đi kiểm tra kg.? Nếu để địa chỉ liên hệ, tôi sẽ đưa đi xem cấp dưới của sở thực hiện thế nào nhé

  • Học - 19:33 24-08-2019

    Tôi không tin. Cạnh nhà tôi cô giáo ngày vài ca

Xem thêm