rssheader

19/09/2020

Hòa Bình hướng dẫn thực hiện chương trình khung chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

Lập Phương - 01/01/2017, 11:00 GMT+07 | Giáo dục
Hòa Bình hướng dẫn thực hiện chương trình khung chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

Cụ thể: Tổ chức xây dựng phân phối chương trình chi tiết và biên soạn tài liệu giảng dạy Chương trình chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Khung chương trình chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành theo Quyết định số 2417/QĐ-SGD&ĐT.

Về nội dung: Xây dựng phân phối chương trình chi tiết, biên soạn tài liệu giảng dạy đảm bảo kiến thức, kỹ năng, thái độ và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Chương trình khung về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin gồm: Chương trình khung về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản với 6 modul, thời gian thực hiện tối thiểu 120 tiết. Chương trình khung về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao với 9 modul, thời gian thực hiện tối thiếu 90 tiết.

Để đạt về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao phải đảm bảo đạt về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu tối thiếu 3 trong 9 modul quy định về chuấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao.

Về tổ chức đào tạo: Giáo viên giảng dạy chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin phải là người có trình độ đạt chuẩn theo quy định và có kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy công nghệ thông tin.

Bảo đảm mỗi học viên được học tập trên 1 máy vi tính; mỗi cơ sở giáo dục phải có hệ thống, thiết bị mạng máy vi tính (kết nối mạng internet).

Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn tiếp tục về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm