rssheader

26/01/2021

Hải Dương: Năm học 2020-2021 giảm tối thiểu 10% số trường mầm non, phổ thông công lập

Hải Bình - 12/06/2019, 08:52 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Mục tiêu cụ thể, đến năm học 2020-2021, giảm tối thiểu 10% số trường mầm non, phổ thông công lập so với năm 2015; đồng thời thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dạy và học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đâu tư cho sự nghiệp giáo dục

Việc tổ chức, sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập phải đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế và huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS: Mỗi đơn vị hành chính cấp huyện có một trường THCS chất lượng cao; mỗi đơn vị hành chính cấp xã gồm cả đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành do sắp xếp có không quá một trường mầm non, tiểu học, THCS công lập hoặc một trường mầm non và trường liên cấp tiểu học và THCS công lập. Khuyến khích những nơi có điều kiện, dân số tập trung đông (phường, thị trấn) và hiện đang có nhiều trường cùng cấp mầm non, tiểu học thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế tự chủ hoặc thành loại hình tư thục.

Đối với các trường THPT công lập: Mỗi đơn vị hành chính cấp huyện giảm một trường bằng một trong các hình thức như: sáp nhập cùng cấp, chuyển đổi mô hình hoạt động sang cơ chế tự chủ hoặc thành loại hình tư thục.

Sáp nhập các trường công lập cùng cấp trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã ngay sau khi có đơn vị hành chính cấp xã mới (do sắp xếp những đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn quy định).

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường THCS với THPT.

Thu gọn hợp lý các điểm trường có quy mô nhỏ, khoảng cách gân nhau, giao thông đi lại thuận lợi, có số lượng học sinh/lớp ít để bố trí học tại trường trung tâm và các điểm trường gần trung tâm.

Năm 2019, đối với đơn vị hành chính cấp xã không phải sắp xếp theo Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Sáp nhập các trường cùng cấp học thành một trường. Sáp nhập trường tiểu học với trường THCS thành một trường ở những đơn vị hành chính cấp xã không phải sắp xếp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trong kế hoạch của UBND cấp huyện về thực hiện Quyết định số 1038/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

Xây dựng Đề án chi tiết tổ chức, sắp xếp các trường THPT công lập và thực hiện giảm ít nhất một trường trong năm 2019;

Hoàn thành việc sắp xếp trước tháng 7/2019, các trường mới hình thành đi vào hoạt động từ năm học 2019-2020;.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp theo Nghị quỵết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: ngay sau khi có đơn vị hành chính cấp xã mới, sáp nhập các trường cùng cấp trên địa bàn các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành.

Năm 2020 và năm 2021: Tiếp tục sáp nhập các trường cùng cấp trên địa bàn các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành; sáp nhập các trường liên cấp tiểu học và THCS;

Triển khai thực hiện tổ chức, sắp xếp các trường THPT. Hoàn thành việc sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập giai đoạn 2019-2021 xong trước tháng 7/2021…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm