rssheader

11/04/2021

Hà Nội: Không xét khen thưởng trường THPT có cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo

Hoàng Anh - 30/03/2021, 10:31 GMT+07 | Giáo dục
Quan tâm khen thưởng nữ nhà giáo có thành tích tiêu biểu. Quan tâm khen thưởng nữ nhà giáo có thành tích tiêu biểu.

Theo hướng dẫn, nội dung thi đua của các trường được xét theo 11 lĩnh vực công tác. Mỗi lĩnh vực công tác có tổng điểm là 10, trong đó riêng lĩnh vực công tác chỉ đạo dạy và học các trường THPT tính hệ số 4, tổng điểm thực hiện các lĩnh vực công tác là 140 điểm.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT tiếp tục thực hiện nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá bình xét thi đua, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm học.

Sở lưu ý: không xét khen thưởng hoặc hạ mức khen thưởng đối với các trường hợp: Vi phạm về hành chính, quy chế thi, tuyển sinh, thu chi tài chính, dạy thêm không dúng qui định, có cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo, để học sinh xảy ra tai nạn nghiêm trọng hoặc đánh nhau trong trường học…

Quan tâm xét khen thưởng với giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là nữ, các đơn vị có thành tích đặc biệt tiêu biểu xuất sắc, có sự vươn lên so với năm trước trong thực hiện nhiệm vụ năm học.

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm