rssheader

27/01/2021

Hà Nội đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong tuyển sinh đầu cấp

Vân Anh - 30/05/2019, 17:47 GMT+07 | Giáo dục
Hà Nội đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong tuyển sinh đầu cấp

Ngày 30/5, tại Hội nghị Giao ban công tác UBND TP tháng 5, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Sở tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp.

Tại mùa tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục nhấn mạnh phải đảm bảo 5 "rõ": Rõ tuyến tuyển sinh, rõ chỉ tiêu tuyển sinh, rõ thời gian tuyển sinh, rõ phương thức tuyển sinh và rõ trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Phương thức sẽ xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội,” thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.

Học sinh phải thực hiện 2 bài kiểm tra, đánh giá năng lực. Trong đó, bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn tiếng Anh có 2 phần: phần viết (thời gian làm bài là 45 phút) và phần nghe (thời gian làm bài là 30 phút). Bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn IGCSE, có thời gian làm bài là 60 phút.

Các trường THCS công lập được UBND TP công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực, căn cứ vào điểm tuyển sinh để tuyển sinh.

Điểm tuyển sinh sẽ tính lấy điểm xét tuyển cộng với điểm kiểm tra (tính hệ số 2). Các trường ngoài công lập không phân tuyến tuyển sinh. Tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của mỗi trường, nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý theo đúng quy định, báo cáo Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã.

Hình thức tuyển sinh sẽ thực hiện trực tuyến thông qua cổng điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, (đối với cha mẹ học sinh có điều kiện về công nghệ thông tin) và trực tiếp (đối với cha mẹ học sinh không có điều kiện về công nghệ thông tin).

Trong quá trình thực hiện tuyển sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ kiểm soát chặt chẽ, hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến của các trường trên địa bàn, đặc biệt đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định của Điều lệ trường học, Phòng GD&ĐT phải có văn bản báo cáo Sở, không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học.

Về thời gian tuyển sinh, các trường MN, TH, THCS hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 25/5.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội trình bày báo cáo  tại hội nghị

Các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội” sẽ kiểm tra, đánh giá năng lực vào ngày 10/6 và thực hiện tuyển sinh từ ngày 18/6 tới đến hết ngày 20/6 tuyển bổ sung (nếu có) từ ngày 22/6 đến ngày 24/6.

Các trường THCS được UBND TP công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu có chọn tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Các trường lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/6, báo cáo Phòng GD&ĐT trình UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt. Tuyển sinh từ ngày 18/6 tới đến hết ngày 24/6. Đối với trường ngoài công lập thực hiện từ 26/5 tới đến ngày 12/7.

Các trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7. Trường THCS ngoài công lập thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực sẽ lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/6 tới.

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 sẽ diễn ra từ ngày 1-3/7. Tuyển sinh trực tuyến vào lớp mầm non 5 tuổi thực hiện từ ngày 4-6/7 tới. Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 thực hiện từ ngày 7-9/7. Từ ngày 10-12/7, các trường tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13-18/7.

Sau ngày 18/7, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng GD&ĐT. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, Phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20-22/7.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm