rssheader

14/06/2021

Hà Giang: 50% trường THCS có chương trình giáo dục hướng nghiệp vào năm 2020

Đức Trí - 07/10/2019, 12:13 GMT+07 | Giáo dục
Năm 2025, Hà Giang mở ít nhất 71 lớp đào tạo nghề cho HS tốt nghiệp THCS  
(ảnh minh họa) Năm 2025, Hà Giang mở ít nhất 71 lớp đào tạo nghề cho HS tốt nghiệp THCS (ảnh minh họa)

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu khoảng 50% trường THCS, 55% trường THPT trên địa bàn tỉnh có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương;

Khoảng 50% trường THCS, 55% trường THPT trên địa bàn tỉnh có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;

Phấn đấu ít nhất 25% học sinh (HS) tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; ít nhất 30% (HS) tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

Mục tiêu đến năm 2025: Phấn đấu khoảng 80% trường THCS và trường THPT trên địa bàn tỉnh có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương;

Khoảng 80% trường THCS và trường THPT trên địa bàn tỉnh có GV kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;

Ít nhất 30% HS tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; ít nhất 35% HS tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

Để thực hiện kế hoạch này, ngoài nhiệm vụ của các đơn vị chức năng liên quan thì Sở GD&ĐT Hà Giang hàng năm phải mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ CB, GV kiêm nhiệm làm công tác tư vấn, hướng nghiệp về kiến thức, kỹ năng và phương pháp tư vấn (01 lần/năm học).

Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học gắn với hoạt động sáng tạo khởi nghiệp (01 lần/năm học). Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở LĐTB&XH hàng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trên địa bàn các huyện, thành phố (mỗi đơn vị kiểm tra: 01 lần/năm học).

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dạy nghề phổ thông gắn với mô hình thực tiễn, tăng cường các hoạt động thăm quan thực tế, tổ chức hoạt động trải nghiệm  sáng tạo để HS phổ thông tiếp cận sớm hình thành định hướng nghề nghiệp.

Năm 2020 toàn tỉnh mở ít nhất 55 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và trung cấp cho học sinh tốt nghiệp THCS; 34 lớp đào tạo nghề trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THPT.

Đến năm 2025 mở ít nhất 71 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và trung cấp cho HS tốt nghiệp THCS; 42 lớp đào tạo nghề trình độ cao đẳng cho HS tốt nghiệp THPT…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm