rssheader

30/10/2020

GS.VS Phạm Minh Hạc: Cần luật hóa vấn đề tự chủ đại học

Minh Phong (ghi) - 31/03/2018, 14:48 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo GS Phạm Minh Hạc, phát triển đại học ở nước ta vẫn còn non trẻ so với thế giới. Đại học của Việt Nam chính thức sau cách mạng tháng 8/1945. Trong 10 năm qua, số lượng các trường đại học tăng lên rất nhiều.

Đứng trước yêu cầu hội nhập và phát triển, Luật Giáo dục đại học năm 2012 đã có nhiều điểm không còn phù hợp với thực tiễn. Vô hình chung đã tạo ra sự cản trở cho sự phát triển của các trường đại học trong xu thế ngày càng phát triển sâu rộng.

Trước đây, chúng ta cũng có đề cập đến vấn đề tự chủ đại học, nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Nay Bộ GD&ĐT quyết tâm thực hiện và luật hóa rõ ràng hơn, đó là điều rất đáng hoan nghênh.

GS.VS Phạm Minh Hạc

Khảng định đại học là phải tự chủ, tự trị, GS.VS Phạm Minh Hạc cho biết: Từ thế kỷ XI, nguyên tắc của trường đại các trên thế giới là tự trị. Tức là họ tự quản trị theo quy định và được thực hiện các công việc trong trường từ tuyển sinh cho đến đào tạo, học thuật.

Vì thế, lần này cần ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, trong đó nhấn mạnh đến về đề tự chủ và tự trị (quản trị). Tuy nhiên, cũng cần có lộ trình triển khai thích hợp chứ không nên áp dụng đại trà ngay.

“Đã đến lúc, chúng ta phải để cho các trường đại học phát triển có chất lượng, chứ không chạy theo số lượng bề ngoài. Mục đích là đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, để phát triển đất nước và phát triển con người” – GS.VS Phạm Minh Hạc nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm