rssheader

20/01/2021

Đồng Tháp: Nhiều hạn chế trong tổ chức, hoạt động TT Ngoại ngữ, Tin học

Đức Trí - 02/10/2019, 21:20 GMT+07 | Giáo dục
Còn nhiều TT ngoai ngữ, tin học tại Đồng Tháp chưa thực hiện đúng quy định trong việc tổ chức và hoạt động. Còn nhiều TT ngoai ngữ, tin học tại Đồng Tháp chưa thực hiện đúng quy định trong việc tổ chức và hoạt động.

Nhiều Trung tâm chưa báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT khi có bổ sung chương trình, tài liệu, thay đổi hợp đồng giáo viên (GV), đặc biệt là GV người nước ngoài.

Việc lưu trữ hồ sơ GV chưa đầy đủ. Hợp đồng giảng dạy với GV người nước ngoài chưa đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) theo quy định...

Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT đã nhắc nhở và yêu cầu các Trung tâm (Thanh Thiếu Niên, Quốc tế Sa Đéc, Miền Tây Cao Lãnh, Anh Việt Á, Tổ Ong Vàng) bổ sung và lưu đầy đủ hồ sơ GV tại Trung tâm.

Yêu cầu các Trung tâm có hợp đồng GV người nước ngoài phải bổ sung hồ sơ về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương) theo quy định (gồm các Trung tâm:

Quốc Tế Sa Đéc (2 GV), Thanh Thiếu Niên (1 GV), Á Châu (1 GV), Miền Tây (1GV), Mỹ Úc Âu (3 GV), Bông Sen (2 GV).

Yêu cầu Trung tâm Miền Tây làm các thủ tục di dời Trung tâm về địa điểm mới do có thay đổi địa điểm. Mời Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ ITALK đến làm việc với Đoàn thanh tra tại Sở GDĐT về tổ chức và hoạt động của Trung tâm; Bổ sung tất cả hồ sơ theo nội dung thanh tra và liên hệ Thanh tra Sở GDĐT để làm việc.

Sở GD&ĐT cũng kiến nghị Giám đốc Trung tâm, khi có thay đổi về giáo trình, tài liệu, phải báo cáo về Sở GD&ĐT trước khi thực hiện. Khi Trung tâm có hợp đồng với GV người nước ngoài, có thay đổi GV giảng dạy tại Trung tâm thì phải báo cáo và photo nộp các văn bằng về Sở GD&ĐT.

Đồng thời yêu cầu Trung tâm nghiên cứu và thực hiện đúng theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm