rssheader

04/12/2020

Điều kiện để chuyển trường đại học thành đại học

Minh Phong - 01/04/2019, 18:16 GMT+07 | Giáo dục
Trong tương lai, rất có thể Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ được chuyển thành Đại học nếu đủ các điều kiện cần thiết. Ảnh minh họa/internet Trong tương lai, rất có thể Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ được chuyển thành Đại học nếu đủ các điều kiện cần thiết. Ảnh minh họa/internet

Theo dự thảo Nghị định, điều kiện để chuyển trường đại học thành đại học là: Trường đại học đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng; Có ít nhất 5 Trường thuộc trường đại học được thành lập theo quy định tại khoản 4 Điều này;

Có nghị quyết của hội đồng trường; Có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp trường đại học đối với trường đại học công lập; có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với trường đại học tư thục;

Có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh nơi có trụ sở chính của trường đại học.

Hồ sơ chuyển trường đại học thành đại học gồm: Tờ trình đề nghị chuyển trường đại học thành đại học; nghị quyết của hội đồng trường; đề án chuyển trường đại học thành đại học, trong đó nêu rõ sự cần thiết, các minh chứng quy định tại khoản 1 Điều này, quy chế tổ chức hoạt động của đại học, các giải pháp giải quyết rủi ro khi tiến hành chuyển đổi, nếu có; đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản và phương án xử lý;

Quy trình xử lý hồ sơ chuyển trường đại học thành đại học: Cơ sở giáo dục đại học gửi 1 bộ hồ sơ kèm theo tệp tin đến Bộ GD&ĐT. Trong thời hạn 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trường hợp hồ sơ không bảo đảm đúng quy định tại khoản 2 Điều này, trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho trường đại học bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều kiện thành lập Trường thuộc cơ sở giáo dục đại học: có tối thiểu 5 ngành thuộc cùng một nhóm ngành đào tạo từ trình độ đại học trở lên, trong đó, có tối thiểu 3 ngành đang đào tạo đến trình độ tiến sỹ, đã cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh tốt nghiệp; có quy mô đào tạo từ 3000 người học trở lên; có quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường thuộc cơ sở giáo dục đại học;

Hồ sơ thành lập Trường thuộc cơ sở giáo dục đại học gồm: đề án thành lập nêu rõ sự cần thiết thành lập Trường, giải pháp thực hiện đề án; các minh chứng về điều kiện thành lập Trường quy định tại điểm a Khoản này; văn bản đồng ý của cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục.

Hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và ra quyết định thành lập Trường thuộc cơ sở giáo dục đại học.

>>>> XEM CHI TIẾT DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH TẠI ĐÂY 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm