rssheader

24/09/2020

Điều chỉnh nội dung dạy học môn Âm nhạc cấp tiểu học

Lập Phương - 07/01/2019, 14:01 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, yêu cầu căn cứ vào chuẩn kiến kiến thức, kỹ năng của môn học Âm nhạc, tổ chức hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp tiểu học, giáo viên lựa chọn điều chỉnh nội dung để tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với đặc điểm cụ thể của học sinh, điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh tiểu học theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành.

Tổ chức linh hoạt, sáng tạo theo định hướng đổi mới nội dung, chương trình các môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, giao lưu học tập kinh nghiệm những mô hình mới có chất lượng, hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh tiểu học.

Cùng với đó, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Âm nhạc và tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thiết kế hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Thực hiện đánh giá kết quả học tập của học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, chú ý tạo điều kiện để học sinh sinh phát triển năng lực, phẩm chất một cách tốt nhất.

Coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng tích cực vươn lên trong học tập, rèn luyện của học sinh đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; đồng thời phát hiện và lựa chọn những học sinh có năng khiếu về môn học và hoạt động giáo dục để bồi dưỡng và tạo điều kiện cho các em phát triển…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm