rssheader

17/05/2021

ĐBQH: Tán thành quy định nâng chuẩn giáo viên

Minh Phong (ghi) - 21/05/2019, 11:55 GMT+07 | Giáo dục
ĐBQH: Tán thành quy định nâng chuẩn giáo viên

* Đại biểu Bùi Sỹ Lợi - đoàn Thanh Hóa:

Nâng chuẩn giáo viên là rất cần thiết, giáo dục là luôn luôn phát triển theo thời đại, theo thực tiễn và hội nhập quốc tế nhưng thực hiện như thế nào phải có lộ trình. Tôi cho rằng, lộ trình đưa ra trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) là đúng, không thể một lúc một nơi để nâng chuẩn giáo viên có thể thực hiện được mà phải có lộ trình.

 Đại biểu Bùi Sỹ Lợi

Rõ ràng việc nâng chuẩn giáo viên là mục tiêu chúng ta nâng cao chất lượng giáo viên, kể cả kiến thức, năng lực giảng dạy, kể cả tâm sinh lý hiểu biết học sinh để chúng ta hành xử với học sinh phù hợp, tạo ra phong trảo “dạy tốt – học tốt”, môi trường học tập thể hiện sự vui tươi, lành mạnh, không có biểu hiện xã hội phức tạp xảy ra trong nhà trường. Điều đó làm cho chất lượng giáo dục của chúng ta tăng lên.

Cho nên nâng chuẩn giáo viên là rất cần thiết. Và việc nâng chuẩn giáo viên này không chỉ theo lộ trình, theo quy định, đó chỉ là tối thiểu, còn lúc nào chúng ta cũng phải nâng chuẩn. Hôm nay đã đạt chuẩn rồi thì phải tiếp tục nâng tiếp, xã hội còn phát triển, không có điểm dừng lại nào. Luật Giáo dục của chúng ta là học cả đời.

* Đại biểu Ngô Thị Minh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội:

Nâng chuẩn trình độ giáo viên là vấn đề cần thiết, tuy nhiên một nhà giáo đạt chuẩn không chỉ nói đến trình độ mà còn phải nói đến các kỹ năng, năng lực và đạo đức của nhà giáo phải được đồng hành. Vì vậy, việc nâng chuẩn trình độ phải đáp ứng được yêu cầu ở từng cấp học.

Đại biểu Ngô Thị Minh 

Lộ trình như thế nào trong dự thảo không quy định mà giao cho Chính phủ để áp vào điều kiện thực tế. Chúng ta phải coi trọng đào tạo tại chỗ, những kỹ năng, những kiến thức của nhà giáo sao cho thực sự chất lượng và hiệu quả, không thể đào tạo và nâng chuẩn mang tính hình thức.

Ban đầu dự thảo định đưa ra lộ trình thực hiện nâng chuẩn từ năm 2026, nhưng sau khi thẩm tra, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội bỏ quy định này và giao cho Chính phủ quy định. Mục đích là có được những giải pháp thực hiện khả thi và hiệu quả.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm