rssheader

15/01/2021

Đắk Lắk: Lưu ý về thu và sử dụng học phí năm học mới

Lập Phương - 07/08/2017, 16:55 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh: Báo Đắk Lắk Ảnh: Báo Đắk Lắk

Đây là quy định tạm thời trong khi chờ HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về giá dịch vụ mức thu mới.

Học phí được thu định kỳ hàng tháng; không thu gộp một lần, nếu phụ huynh học sinh tự nguyện thì nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

Học phí được thu 9 tháng/năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông, 10 tháng đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp.

Sử dụng học phí: Đơn vị sử dụng 40% số thu để thực hiện nguồn cải cách tiền lương theo quy định hiện hành.

Tạm thời trích 2% thuế thu nhập để nộp thuế (trường hợp Bộ Tài chính có văn bản cho phép sử dụng mới được sử dụng).

Sử dụng 58% học phí còn lại để thực hiện chi theo Điều 14, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Tuyệt đối không sử dụng nguồn thu học phí để thanh toán chi quản lý phí. Quỹ học phí được sử dụng theo quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại Thông tư số 71/TT-BTC của Bộ Tài chính, và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức thu học phí trên cơ sở chất lượng dịch vụ và khả năng đóng góp của nhân dân trong vùng tuyển sinh, đồng thời cân đối được thu chi và có tích lũy để phát triển.

Mức thu học phí phải đảm bảo tính đủ các chi phí cho các hoạt động chuyên môn của nhà trường (cả kinh phí thi THPT quốc gia), phải công khai mức thu học phí và chất lượng dịch vụ trước khi tuyển sinh; công khai tình hình thu chi, quản lý và sử dụng học phí theo quy định. Việc tăng mức thu học phí (nếu có) chỉ được thực hiện vào đầu năm học trước khi tuyến sinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm