rssheader

06/05/2021

Đắc Nông: Học sinh tựu trường sớm nhất vào 14/8

Minh Phong - 05/08/2017, 13:20 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, ngày tựu trường của giáo dục mầm non và tiểu học là 21/8; giáo dục THCS và THPT là ngày 14/8; Giáo dục thường xuyên là ngày 1/9.

Đối với bậc mầm non và tiểu học, học kỳ I sẽ được tính từ ngày 5/9 đến hết ngày 12/1/2018. Trong đó có 18 tuần thực học. Học kỳ II tính từ ngày 15/1/2018 đến ngày 25/5/2018; trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các ngày nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác.

Đối với bậc THCS và THPT, học kỳ tính từ ngày 21/8 đến ngày 6/1/2018; trong đó có 18 tuần thực học. Học kỳ II tính từ ngày 8/1/2018 đến ngày 25/5/2018; trong đó có 16 tuần thực học. thời gian còn lại dành cho các ngày nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác.

Đối với giáo dục thường xuyên, học kỳ I tính từ ngày 11/9 đến ngày 5/1/2018, trong đó có 16 tuần thực học. Học kỳ II tính từ ngày 8/1/2018 đến 25/5/2018, trong đó có 16 tuần thực học.

Kết thúc năm học của các bậc học trước ngày 31/5/2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm