rssheader

24/11/2020

Công bố quyết định công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Thương mại

Minh Phong - 28/10/2020, 11:45 GMT+07 | Giáo dục
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Thương mại. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Thương mại.

Ngày 8/10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký Quyết định số 2967 về việc công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Thương Mại, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 19 thành viên, PGS.TS Bùi Hữu Đức - Phó Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch.

Gửi lời chúc mừng đến Trường ĐH Thương mại và các thành viên trong Hội đồng trường, Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận, Trường ĐH Thương mại là một trong số ít trường ĐH có chất lượng và quy mô đào tạo quốc tế khá nhanh trong những năm qua và cũng là trường đã được trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Mới đây, 5 chương trình của nhà trường cũng được trao Giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT. Điều đó một lần nữa khẳng định vị thế của Trường ĐH Thương mại trong sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT theo Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng.

Khẳng định, tự chủ đại học được xem như một xu thế phát triển tất yếu của giáo dục đại học, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh, đây là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam.

Theo quy định của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34), Hội đồng trường là tổ chức quản trị quan trọng, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường sẽ quyết định những vấn đề quan trọng nhất của một trường đại học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Bùi Hữu Đức - Chủ tịch Hội đồng trường

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị, Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Thương mại cần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các cuộc vận động lớn của ngành và lồng ghép thành các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để tập hợp trí tuệ, sáng tạo, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, cán bộ chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ, vì sự tiến bộ, đổi mới và phát triển của nhà trường.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức và hệ thống văn bản quản lý phù hợp với Luật Giáo dục 2019 và Luật số 34. Sớm sửa đổi, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động; Quy chế tài chính nội bộ, Quy chế dân chủ cơ sở và các quy định khác phù hợp với Luật số 34 và Nghị định số 99/2009/NĐ-CP, cũng như các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cùng với lãnh đạo nhà trường, triển khai tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý. Mặt khác, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, coi đây là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng đào tạo.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình và phương pháp dạy – học theo hướng hội nhập quốc tế, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, tiến tới quốc tế hóa các tiêu chuẩn đánh giá khoa học và các hoạt động về chuyên môn. Đẩy mạnh hợp tác, phối hợp với các doanh nghiệp để đưa sinh viên tiếp cận thực hiện sản xuất, kinh doanh ngay từ những năm đầu trên giảng đường đại học.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Thương mại cần đẩy mạnh hợp tác và đa dạng hóa các hoạt động liên kết đào tạo với các trường đại học thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới trên cơ sở phát huy thế mạnh của nhà trường, góp phần củng cố nâng cao uy tín và vị thế của nhà trường.

Cùng với đó, tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng theo quy định, từng bước tiếp cận tiêu chuẩn kiểm định chất lượng khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ với vai trò sáng tạo, trách nhiệm cá nhân, tổ chức, luôn đề cao và thực hiện có nề nếp công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị và các tổ chức trong trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm