rssheader

20/10/2020

Công bố danh sách mới nhất cơ sở giáo dục ĐH đạt tiêu chuẩn chất lượng

06/08/2020, 21:30 GMT+07 | Giáo dục
Công bố danh sách mới nhất cơ sở giáo dục ĐH đạt tiêu chuẩn chất lượng

Theo danh sách này, có 141 cơ sở giáo dục đại học, 8 trường cao đẳng sư phạm được công nhận theo tiêu chuẩn trong nước 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận theo tiểu chuẩn nước ngoài.

Cụ thể danh sách các các cơ sở giáo dục đại học được công nhận theo tiêu chuẩn trong nước:

TT

Tên trường

Tổ chức kiểm định CLGD

Thời điểm đ/g ngoài

Kết quả đánh giáTrường ĐH Giao thông Vận tải

VNU-CEA

01/2016

Đạt 83,6%

Trường ĐH Khoa học XH&NV

(ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

12/2015

Đạt 91,8%

Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

3/2016

Đạt 86,9%

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

3/2016

Đạt 86,9%

Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM

VNU-HCM CEA

3/2016

Đạt 80,33%

Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)

VNU-CEA

5/2016

Đạt 85,2%

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)

VNU-CEA

4/2016

Đạt 80,3%

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)

VNU-CEA

4/2016

Đạt 83,6%

Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

12/2015

Đạt 88,5%

Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

4/2016

Đạt 88,5%

Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG HN)

VNU-HCM CEA

4/2016

Đạt 88,5%

Trường ĐH Duy Tân

CEA-AVU&C

12/2016

Đạt 85,25%

Học viện Tài chính

CEA-AVU&C

12/2016

Đạt 88,52%

Trường ĐH CNTT và Truyền thông

(ĐH Thái Nguyên)

CEA-AVU&C

11/2016

Đạt 86,88%

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

CEA-AVU&C

01/2017

Đạt 83,6%

Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế)

VNU-CEA

10/2016

Đạt 83,6%

Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế)

VNU-CEA

12/2016

Đạt 85,2%

Trường ĐH Sài Gòn

VNU-CEA

01/2017

Đạt 80,3%

Trường ĐH KHXH&NV

(ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

10/2016

Đạt 86,9%

Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

11/2016

Đạt 86,9%

Trường ĐH Ngoại thương

VNU-CEA

11/2016

Đạt 85,2%

Trường ĐH Kinh tế - Luật

(ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

11/2016

Đạt 85,2%

Trường ĐH CNTT (ĐHQG TP. HCM)

VNU-CEA

10 /2016

Đạt 83,6%

Trường ĐH Luật TP. HCM

VNU-HCM CEA

10/2016

Đạt 85,25%

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM

VNU-HCM CEA

11/2016

Đạt 81,97%

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

VNU-HCM CEA

11/2016

Đạt 86,89%

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

VNU-HCM CEA

12/2016

Đạt 80,33%

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

VNU-HCM CEA

12/2016

Đạt 80,33%

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM

VNU-HCM CEA

12/2016

Đạt 88,52%

Trường ĐH Y Hà Nội

VNU-CEA

6/2017

Đạt 86,9%

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

VNU-CEA

4/2017

Đạt 82%

Học viện Ngân hàng

VNU-CEA

4/2017

Đạt 83,6%

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)

VNU-CEA

6/2017

Đạt 85,2%

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

VNU-CEA

6/2017

Đạt 85,2%

Trường ĐH Vinh

VNU-CEA

3/2017

Đạt 83,6%

Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế)

VNU-CEA

5/2017

Đạt 82%

Trường ĐH Hồng Đức

VNU-CEA

5/2017

Đạt 83,6%

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

VNU-CEA

6/2017

Đạt 88,5%

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

VNU-CEA

6/2017

Đạt 85,2%

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

VNU-CEA

3/2017

Đạt 83,6%

Trường ĐH Đồng Tháp

VNU-CEA

5/2017

Đạt 82%

Trường ĐH Quy Nhơn

CEA-UD

4/2017

Đạt 83,6%

Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

CEA-UD

8/2017

Đạt 81,97%

Trường  ĐH Mở TP. HCM

VNU-HCM CEA

5/2017

Đạt 85,25%

Trường ĐH Tiền Giang

VNU-HCM CEA

4/2017

Đạt 83,61%

Trường ĐH Y Dược TP. HCM

VNU-HCM CEA

7/2017

Đạt 85,25%

Trường ĐH Thủ Dầu Một

VNU-HCM CEA

8/2017

Đạt 80,33%

Trường ĐH Tài chính – Marketing

VNU-HCM CEA

9/2017

Đạt 80,33%

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

VNU-HCM CEA

8/2017

Đạt 85,25%

Trường  ĐH Sao Đỏ

CEA-

AVU&C

7/2017

Đạt 81,97%

Trường ĐH Y tế Công cộng

CEA-

AVU&C

9/2017

Đạt 86,88%

Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

CEA-

AVU&C

4/2017

Đạt 85,25%

Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)

CEA-

AVU&C

6/2017

Đạt 90,16%

Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

(ĐH Thái Nguyên)

CEA-

AVU&C

4/2017

Đạt 83,60%

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)

CEA-

AVU&C

5/2017

Đạt 85,25%

Trường ĐH Hà Nội

CEA-

AVU&C

10/2017

Đạt 83,60%

Trường ĐH Y-Dược (ĐH Thái Nguyên)

CEA-

AVU&C

9/2017

Đạt 85,25%

Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

CEA-

AVU&C

10/2017

Đạt 85,25%

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

CEA-

AVU&C

10/2017

Đạt 85,25%

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

CEA-

AVU&C

9/2017

Đạt 83,60%

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế)

VNU-CEA

7/2017

Đạt 83,6%

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

VNU-CEA

8/2017

Đạt 85,2%

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

VNU-CEA

8/2017

Đạt 83,6%

Trường ĐH Lâm nghiệp

VNU-CEA

9/2017

Đạt 86.9%

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế)

VNU-CEA

9/2017

Đạt 83.6%

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

VNU-CEA

9/2017

Đạt 85.2%

Trường ĐH Luật Hà Nội

VNU-CEA

10/2017

Đạt 80.3%

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế)

VNU-CEA

10/2017

Đạt 82.0%

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

VNU-CEA

11/2017

Đạt 83.6%

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

VNU-CEA

11/2017

Đạt 82.0%

Trường ĐH Dược Hà Nội

VNU-CEA

12/2017

Đạt 86.9%

Trường ĐH Hòa Bình

VNU-CEA

12/2017

Đạt 80.3%

Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

VNU-CEA

12/2017

Đạt 80.3%

Trường ĐH Tây Đô

VNU-CEA

12/2017

Đạt 82.0%

Trường ĐH Mở Hà Nội

VNU-CEA

01/2018

Đạt 80.3%

Trường ĐH Thương mại

VNU-CEA

01/2018

Đạt 85.2%

Trường ĐH Nha Trang

VNU-HCM CEA

9/2017

Đạt 83,6%

Trường ĐH An Giang

VNU-HCM CEA

10/2017

Đạt 80,33%

Trường ĐH Lạc Hồng

VNU-HCM CEA

12/2017

Đạt 81,89%

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

CEA-

AVU&C

01/2018

Đạt 80,33%

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

CEA-

AVU&C

12/2017

Đạt 81,97%

Trường ĐH Đông Á

CEA-

AVU&C

01/2018

Đạt 83,61%

Trường ĐH Dân lập Văn Lang

CEA-

AVU&C

12/2017

Đạt 80,33%

Trường ĐH Hùng Vương

CEA-

AVU&C

12/2017

Đạt 83,61%

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

CEA-

AVU&C

01/2018

Đạt 81,97%

Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam

CEA-

AVU&C

12/2017

Đạt 83,61%

Học viện Hàng không Việt Nam

CEA-

AVU&C

12/2017

Đạt 80,33%

Trường ĐH Sư phạm TP. HCM

CEA-

AVU&C

12/2017

Đạt 83,61%

Trường ĐH Y Dược Hải Phòng

CEA-

AVU&C

4/2018

Đạt 80,33%

Trường ĐH Nam Cần Thơ

CEA-

AVU&C

3/2018

Đạt 81,97%

Trường ĐH Y Dược Thái Bình

CEA-

AVU&C

3/2018

Đạt 80,3%

Học viện Chính sách và Phát triển

CEA-

AVU&C

4/2018

Đạt 83,61%

Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp (Bộ Công thương)

CEA-

AVU&C

4/2018

Đạt 80,3%

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

CEA-

AVU&C

4/2018

Đạt 81,97%

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

CEA-

AVU&C

3/2018

Đạt 81,97%

Trường ĐH Hải Phòng

CEA-

AVU&C

3/2018

Đạt 81,97%

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

CEA-

AVU&C

3/2018

Đạt 81,97%

Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

CEA-

AVU&C

4/2018

Đạt 80,3%

Trường ĐH Cần Thơ

VNU-HCM CEA

12/2017

Đạt 86,89%

Trường ĐH Y Dược  Cần Thơ

CEA-UD

12/2017

Đạt 85,25%

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

CEA-UD

01/2018

Đạt 81,97%

Trường ĐH Cửu Long

CEA-UD

01/2018

Đạt 80,33%

Trường ĐH Xây dựng  Miền Tây

CEA-UD

02/2018

Đạt 81,97%

Trường ĐH Quảng Bình

CEA-UD

11/2017

Đạt 81,97%

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

VNU-HCM CEA

01/2018

Đạt 83,61%

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

VNU-HCM CEA

12/2017

Đạt 82%

Trường ĐH Lao động - Xã hội

VNU-CEA

12/2017

Đạt 80,3%

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

VNU-CEA

01/2018

Đạt 83,6%

Học viện Quản lý giáo dục

VNU-CEA

01/2018

Đạt 80,3%

Trường ĐH Điện lực

VNU-CEA

3/2018

Đạt 82%

Trường ĐH Thăng Long

VNU-CEA

4/2018

Đạt 85,2%

Trường ĐH Hà Tĩnh

VNU-CEA

4/2018

Đạt 82%

Trường ĐH Công đoàn

VNU-CEA

4/2018

Đạt 82%

Trường ĐH Luật (ĐH Huế)

VNU-CEA

4/2018

Đạt 80,3%

Trường ĐH Bình Dương

CEA-UD

01/2018

Đạt 80,33%

Trường ĐH Việt Bắc

CEA-UD

3/2018

Đạt 80,33%

Trường ĐH Công nghệ TP. HCM

CEA-UD

7/2018

4,44; 4,53; 4,49; 4,54

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM

VNU-HCM CEA

8/2018

3,81; 3,53; 3,76; 3,631

Trường ĐH Thuỷ lợi

VNU-CEA

9/2018

4,37; 4,03; 4,29; 4,311

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

CEA-AVU&C

01/2019

4,44; 4,54; 4,41; 4,381

Trường ĐH Đà Lạt

VNU-HCM CEA

4/2019

3,81; 3,53; 3,76; 3,631

Trường ĐH FPT

VU-CEA

01/2019

4,56; 4,03; 4,32; 4,521

Trường ĐH Bà Rịa Vũng tàu

CEA-AVU&C

7/2019

4,19; 3,93; 4,01; 3,961

Trường ĐH Phan Thiết

VNU-CEA

9/2018

3,84; 3,64; 3,68; 3,631

Trường ĐH Đại Nam

CEA-AVU&C

9/2019

3,85; 4,17; 3,99; 4,001

Trường ĐH Tân Trào

CEA-AVU&C

9/2019

4,16; 4,21; 4,22; 4,381

Trường ĐH Trà Vinh

VNU-HCM CEA

7/2019

4,16; 4,17; 4,15; 4,01

Trường ĐH Công nghệ Miền Đông

VU-CEA

8/2019

3,72; 3,73; 3,82; 4,081

Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

VU-CEA

10/2019

3,96; 3,72; 3,82; 3,881

Trường ĐH Hoa Sen

CEA-AVU&C

02/2020

3,94; 4,02; 3,84; 3,851

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

CEA-AVU&C

02/2020

4,04; 4,27; 4,11; 4,331

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

CEA-UD

02/2020

4,07; 4,06; 4,07; 4,021

Trường ĐH Văn Hiến

CEA-UD

3/2020

3,88; 3,95; 3,81; 3,791

Trường ĐH Nội vụ

VNU-CEA

12/2019

3,79; 3,69; 3,76; 3,751

Học viện Ngoại giao

VNU-CEA

01/2020

3,98; 3,81; 4,14; 4,361

Trường ĐH Văn hóa TP.  Hồ Chí Minh

VNU-HCM CEA

9/2019

3,64; 3,55; 3,53; 3,501

Trường ĐH Quốc tế Miền Đông

VNU-HCM CEA

11/2019

4,03; 3,64; 3,74; 3,611

Trường ĐH Dầu khí Việt Nam

CEA-AVU&C

12/2019

4,25; 4,28; 4,03; 4,401

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

CEA-UD

3/2020

3,93; 4,06; 4,10; 4,021

Trường Đại học PHENIKAA

VNU-CEA

7/2020

4,01; 3,80; 3,88; 4,001

Các trường cao đẳng:

TT

Tên trường

Tổ chức kiểm định CLGD

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá

Trường CĐSP Trung ương

VNU- CEA

5/2017

Đạt 85,5%

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang

CEA-UD

01/2018

Đạt 85,45%

Trường CĐSP Nam Định

VNU- CEA

5/2018

Đạt 80%

Trường CĐSP Nghệ An

VU-CEA

4/2019

Đạt 83,63%

Trường CĐSP Kiên Giang

VNU-HCM CEA

5/2019

Đạt 85,45%

Trường CĐSP Điện Biên

CEA-

AVU&C

7/2019

Đạt 85,45%

Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

CEA-UD

01/2019

Đạt 85,45%

Trường CĐSP Bắc Ninh

CEA-

AVU&C

12/2019

Đạt 85,45%

Các cơ sở giáo dục được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài gồm:

TT

Tên trường

Tên tổ chức

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá

Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM)

HCERES

3/2017

Đạt

AUN-QA

9/2017

Đạt

Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)

HCERES

3/2017

Đạt

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

HCERES

3/2017

Đạt

Trường ĐH Xây dựng

HCERES

3/2017

Đạt

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HN)

AUN-QA

01/2017

Đạt

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

HCERES

4/2018

Đạt

Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM)

AUN-QA

11/2018

Đạt


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm