rssheader

30/09/2020

Cần có cán bộ quản lý giáo dục chuyên nghiệp và sáng tạo

Minh Phong (ghi) - 13/02/2018, 08:24 GMT+07 | Giáo dục
Trong bối cảnh mới, ngôi trường mới, cần có các nhà quản lý giáo dục mới. Ảnh: Minh Phong Trong bối cảnh mới, ngôi trường mới, cần có các nhà quản lý giáo dục mới. Ảnh: Minh Phong

Nâng cao hiệu quả quản trị của CBQL giáo dục

Đã đến lúc chúng ta cần đào tạo đội ngũ hiệu trưởng chuyên nghiệp trong quản lý nhà trường
 PGS.TS Nguyễn Thành Vinh

Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Thành Vinh, thực tế hiện nay tất cả các cán bộ quản lý (CBQL) nhà trương đều được chọn từ giáo viên nên họ rất thiếu hụt về kiến thức và kỹ năng quản lý, dẫn tới tính chuyên nghiệp về quản lý thấp, hiệu quả triển khai chủ trương chính sách của nhà nước của ngành trong nhà trường còn nhiều hạn chế và bất cập.

Nhấn mạnh các cán bộ quản lý giáo dục cần phải được đào tạo, bồi dưỡng, PGS.TS Nguyễn Thành Vinh cho rằng, đội ngũ này phải được trang bị kiến thức về khoa học quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường một cách toàn diện; Trang bị các kỹ năng cơ bản để điều hành các hoạt động trường học; giám sát, đánh giá trong trường học; công nghệ thông tin trong trường học và quản trị hiệu quả trường học.

Theo đó, phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL nhà trường cần dựa trên cơ sở chuẩn CBQL của từng ngành học, cấp học. Các cơ sở giáo dục có chức năng bồi dưỡng CBQL giáo dục nói chung và bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng nói riêng tập hợp các chuyên gia về quản lý nhà trường để cụ thể hoá các chuẩn đó thành các tiêu chuẩn, tiêu chí về năng lực cần có của người CBQL nhà trường, để xây dựng chương trình bồi dưỡng.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục có chức năng bồi dưỡng đội ngũ CBQL cần xây dựng chương trình bồi dưỡng theo các nguyên tắc bồi dưỡng hướng tới tiếp cận năng lực thực hiện nêu trên.

Các chương trình nên kết cấu theo modul để dễ dàng trong tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và công bố công khai các tiêu chuẩn cho toàn bộ đội ngũ CĐQL các nhà trường để họ có định hướng trong việc tự bồi dưỡng và tham gia các khoá bồi dưỡng.

Mỗi ngôi trường không chỉ trang bị vốn kiến thức văn hóa mà phải chuyển sang đào tạo năng lực làm việc cho người học là chủ yếu. Ảnh: Minh Phong

Kết hợp học trực tiếp và học trực tuyến Online

Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công ác quản lý ngành giáo dục. Đây là cũng chính là những giải pháp mang tính đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay.
PGS.TS Nguyễn Thành Vinh

Mặt khác, theo PGS.TS Nguyễn Thành Vinh, mỗi khóa bồi dưỡng cần được phân hóa thành các đối tượng khác nhau (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và kế cận đào tạo kế cận...) và tách thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn chỉ cần thực hiện một số chuyên đề (modul), một số chuyên đề cần gắn với xử lý tình huống thực tế nơi công tác.

Mỗi đợt bồi dưỡng được cấp 1 giấy chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình tổng thể (nhiều modul) mới được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Trong chương trình cần có các chuyên đề bắt buộc và chuyên đề tự chọn để phù hợp hơn với nhu cầu thực của học viên mà lại nhẹ đi về khối lượng để chúng ta có thể kết hợp học trực tiếp và học trực tuyến Online.

“Ngoài ra, số lượng mỗi lớp bồi dưỡng trên cùng một đối tượng chỉ nên khoảng 40 đến 50 người nhằm đảm bảo phù hợp với việc sử dụng các phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng “Phát huy tính tích cực của người học và hướng vào xây dựng năng lực, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ quản trị nhà trường và phát huy vai trò chủ động, kinh nghiệm quản lý nhà trường của người học” - PGS.TS Nguyễn Thành Vinh trao đổi.

"Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục là đào tạo những người luôn sáng tạo không ngừng để điều hành một nền giáo dục mới, nền giáo dục phát triển con người năng động, sáng tạo, hài hòa của nền giáo dục mang tính dân tộc, đại chúng và hiện đại. Quá trình đó đòi hỏi mỗi ngôi trường không chỉ trang bị vốn kiến thức văn hóa mà phải chuyển sang đào tạo năng lực làm việc cho người học là chủ yếu, trong đó bao gồm cả thái độ, kiến thức và kỹ năng. Sứ mệnh to lớn đó chỉ có thể được thực hiện với sự đổi mới triệt để của cả hệ thống giáo dục từ quản lý nhà nước đến quản lý nhà trường. Trong bối cảnh mới, ngôi trường mới, cần có các nhà quản lý giáo dục mới”- PGS.TS Nguyễn Thành Vinh.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm