rssheader

20/10/2020

Cà Mau tăng học phí 3,9%

Hải Bình - 18/07/2019, 13:50 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, mức thu học phí đối với đào tạo trình độ cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy như sau:

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: 416.000 đồng/sinh viên/tháng;

Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn du lịch: 488.000 đồng/sinh viên/thán;

Y dược: 582.000 đồng/sinh viên/tháng.

Trình độ trung cấp, hình thức đào tạo chính quy:

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: 353.000 đồng/học sinh/tháng;

Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn du lịch: 426.000 đồng/học sinh/tháng;

Y dược: 509.000 đồng/học sinh/tháng.

Hệ giáo dục thường xuyên: Mức thu học phí bằng 150% so với hình thức đào tạo chính quy cùng nhóm ngành.

Mức thu học phí đối vói giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông hệ chính quy tại các phường thuộc thành phố Cà Mau và thị trấn thuộc các huyện:

Nhà trẻ: 65.000 đồng/học sinh/tháng; mẫu giáo 1 buổi: 65.000 đồng/học sinh/tháng; mẫu giáo 2 buổi: 86.000 đồng/học sinh/tháng. Trung học cơ sở 1 buổi: 65.000 đồng/học sinh/tháng; trung học cơ sở 2 buổi: 86,000 đồng/học sinh/tháng. Trung học phổ thông: 75,000 đồng/học sinh/tháng.

Hệ chính quy tại các xã: Nhà trẻ 32.000 đồng/học sinh/tháng; mẫu giáo 1 buổi 32.000 đồng/học sinh/tháng mẫu giáo 2 buổi 45.000 đồng/học sinh/tháng; trung học cơ sở 1 buổi 32.000 đồng/học sinh/tháng; trung học cơ sở 2 buổi 45.000 đồng/học sinh/tháng; trung học phổ thông 45.000 đồng/học sinh/tháng.

Hệ giáo dục thường xuyên (bổ túc văn hóa): Mức thu bằng mức thu hệ chính quy cùng cấp học trên địa bàn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm